Torghandel och Adekvat digital kompetens

Våren 2018

 
Få syn på digitaliseringen  - Skolverkets kommentarsmaterialVårens Torghandel skola ställer frågan om hur undervisning ser ut som utvecklar elevers digitala kompetens utifrån läroplanens fyra aspekter 

 

att förstå digitaliseringens påverkan på samhället 

att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 

att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling 


I juli 2018 träder de reviderade läroplanerna för grund- och gymnasieskolan i kraft. Vad betyder det? Hur förbereder du dig? Kom och låt dig inspireras av kollegors exempel, funderingar och erfarenheter från sin undervisning. 

 

8 februari 14:00-17:00 MIK i förskolan

22 februari 15:00-18:00 Digital kompetens åk F-3

6 mars 15:00-18:00 Digital kompetens åk 7-9 och gymnasiet

14 mars 15:00-18:00 Digital kompetens åk 4-6

 

Programmet till Torghandlarna presenteras på Tema Torghandel på Pedagog Göteborg allt eftersom det blir klart.

 

Till anmälan >>

 

CfS Bohusgatan 13 C Center för Skolutvecklings nya konferenslokaler hittar du på Bohusgatan 13 C. (karta) Ingången ligger på den gavel som vetter mot Heden.

Varmt välkommen! 

 

Information till besökare >>

 Information till föreläsare >>

   

 

Kan du tänka dig att delta i Torghandel och berätta hur du/ni arbetar med digitalisering i förskolan/skolan? Kontakta Helen Henriksson på Center för Skolutveckling helen.henriksson@educ.goteborg.se 

 

 

 


 

 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11