Torghandel Event 13-14 okt

Tema Inspiration

 

Årets första Torghandel sker 13-14 okt på Center för Skolutveckling, Göteborg. Eventet är indelat i fyra fokusområden; förskola, grundskola, gymnaiseskola och ledare inom förskola och skola. Programmet är förvisso preliminärt men ändå imponerande. Se här!  

            

Förskola

Torsdag 13 okt kl.8.30-11.30

 

Program pdf

 

Programinnehåll

 

Anmälan

 

 

Grundskola

Torsdag 13 okt kl.13.00-16.00

Program pdf


Programinnehåll


Anmälan 


                                                      

Gymnaiseskola

Fredag 14 okt kl.8.30-11.30

Program pdf

 

Programinnehåll

 

Anmälan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledare

Fredag 14 okt kl.13.00-16.00


Program pdf

 

Programinnehåll

 

Anmälan

 

 

 

Foto; Colourbox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11