Program för Förskolan/Grundskolan yngre åldrar/Fritidshem

Torghandelevent Dela och publicera 

torsdagen den 23 feb 8.30 - 11.30


 - Till Anmälan >

 

          

 

Från programmet; Barnfilmskolan, Rawaa om Hjärntorget och Mikael om att filma med barnen på förskolan!

 

Vill du läsa mer om varje event,så kan du klicka dig in i programmet eller i navigeringen till höger.
Självklart kan ju vissa justeringar bli ända in i det sista.

 

OBS eventet sker på Skeppsbron 4 vån 5 i Center för skolutvecklings lokaler. Lokalerna har namn efter kända ställen kring Järntorget så gå inte fel.. :-)

 

Tid Draken Gillestugan Trappan Folkan

08:30-9:30

inkl kaffe

Att skapa intresse med Smartboard

  Camilla Gillén

 Skapa vårdnadshavares intresse i Hjärntorget

Elisabeth Spencer Thorsson

 Att skapa film med barnen

Mikael Lindqvist

Dokumentation med iPad och Mac

Eva-Lena Widén o Annika Svensson

09:30-10:30

inkl kaffe

Kom igång med iPads

 

Belinda Gyllenstig

Skintebo förskolas portal-samlingsaktivitet i Hjärntorget

Dagmar Fallgren-Christiansson/Katerina Zafiriu

Barnfilmskolan

genom Barnkulturåret

Linda Sternö

Att dokumentara, presentera och visualisera med Moviemaker
Lena Lindahl

10:30-11.30


Bildhantering
 

Monica Fredricsson

 

 Föräldrasamverkan i Hjärntorget

Rawaa Hermez

Att skapa film med barnen

Mikael Lindqvist

"My story" och talsyntes i iPad


Marie Jacobsson

 

 

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11