Om Torghandel

  

 

Torghandel, en mötesplats för lärare, pedagoger och skolledare inom skola och förskola i Göteborg,
utgår från premissen att erfarenhetsutbyte är en förutsättning för positiv skolutveckling.

 

Wordcloud Torghandel

Torghandel syftar till att visa upp det goda arbete som sker ute på våra gymnasier, grundskolor och förskolor; undervisning och verksamhet där pedagogik och modern teknik samverkar och bidrar till elevers delaktighet och lust att lära; och ett pedagogiskt ledarskap där systematisk kvalitetsutveckling verkar för att skapa en skola för alla.

 

Torghandel syftar också till att öppna upp för pedagogiska samtal, analys och reflektion och till att inspirera fler att våga pröva nytt.

 

 

Allmän information om Torghandel  >>

 

Information till dig som ska föreläsa på Torghandel >>


 

Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (CfS) tillsammans med en redaktion med representanter från Utbildningsförvaltningen och Stadsdelarna.

 

TorghandelsEventen hålls i CfS konferenslokaler på
Bohusgatan 13 C. 

 

 

     
 
 
 
 
 

Kontakt Torghandel:

 


 
 

Helen Henriksson helen.henriksson@educ.goteborg.se

 

 
  Följ oss på Facebook och Twitter.  
 

 

 
     


 
 

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11