Seymour Papert

Konstruktionisten Seymour Papert har funderat mycket kring teknik och barns naturliga sätt att lära och sa redan 1999 följande ord:

 

Bärande ide i konstruktionismens syn på lärande är att det sker som bäst när barn får möjlighet att konstruera saker som är personligt meningsfulla för dem. 

 

”Gång på gång har jag sett barn som, när de plötsligt får chansen att lära sig saker på ett sätt som faller sig naturligt för dem, lämnar sina förmenta inlärningsproblem bakom sig. De digitala mediernas främsta bidrag till utbildningen och pedagogiken är en flexibilitet som låter varje individ hitta sitt eget sätt att lära sig på. Så blir det möjligt att förverkliga varje progressiv pedagogs dröm: I framtidens skola kommer varje elev att vara ”speciell”.

"Familjen och nätet", Papert, 1999, s. 25

 

Av: Lisa Adamson - 2012-06-08 16:26 Dela på Facebook Dela på Twitter
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11