Torghandel  
Digitala verktyg i förskolan

onsdagen den 1 oktober 8:30-11:30

 


         
 


  http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.svTorghandel FSK är en mötesplats för erfarenhetsutbyte, där pedagogisk personal i förskolan visar exempel på hur de arbetar med digitala verktyg och resurser för att inspirera och utmana samt synliggöra och dokumentera barns lärande. Det blir som vanligt korta presentationer tänkta att öppna upp för samtal i rummet och inspirera fler att pröva nytt.

 

Programpunkterna presenteras nedanför schemat.

 

I den mån det går dubblar vi föreläsningar och workshops, men principen är som vanligt "först till kvarn".

 
 
 
 
 

till anmälan >>

 
   
 
 

Tid

Draken

40-50 platser

Gillestugan

20 platser

Folkan

12-15 platser

8:30-9:30

inkl. paus

 

språkutvecklande
arbetssätt i förskolan

Maria Bergerson
Petra Thordson


dokumentationsloggboken
i hjärntorget 

Elin Samuelsson

 Monica Fredriksson

 


miljöinriktat
arbete med barnen

Solvig Anstensen

 

     

9:30-10:30

inkl. paus

ikt
med språkutvecklande fokus

Malin Spencer


dokumentationsloggboken 
i hjärntorget


Elin Samuelsson

 Monica Fredriksson

 

 

 

 

     

10:30-11:30

inkl. paus

språkutvecklande 
arbetssätt i förskolan

Maria Bergerson 
Petra Thordson

ikt 
med språkutvecklande fokus

Malin Spencer


miljöinriktat 
arbete med barnen

Solvig Anstensen

 

     
         
         
 

Maria Bergerson talpedagog VHPetra Thordson Specialpedagog VH

Maria Bergerson, talpedagog och

Petra Thordson, specialpedagog

Resursteam Västra Hisingen

 

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

 

Vi utgår från Språktrappan (Barbro Bruce) som beskriver barnets språkliga utveckling. Vi kopplar den till praktiskt arbete, konkret material och IKT. Slutligen berättar vi också lite om ”Språkrummet” som finns i Västra Hisingen och vikten av samarbete kring barn som behöver stöd i sin språkutveckling.

 
   
 
         
 

Elin Samuelsson Askim Frölunda HögsboMonica Fredriksson AFH

Elin Samuelsson, Klåvavägens förskola och Monica Fredriksson, Askims Domarringsvägs förskola
Askim Frölunda Högsbo

 

 

Dokumentationsloggboken i Hjärntorget

 

Monica och Elin har länge arbetat med dokumentation som en del av det dagliga arbetet. Dokumentationen har tidigare sparats i barnens individuella portfoliopärmar men sedan i våras  använder de den nya dokumentationsloggboken tillsammans med sin”bloggsida" på Hjärntorget.

 

"Vi dokumenterar mycket med bilder och tycker att detta verktyg underlättar. Det är enkelt och smidigt att få in bilder och lätt att tagga."

 
   
 
         
 

Malin Spencer Västra GöteborgMalin Spencer, Citrusgatans förskola Västra Göteborg

 

IKT med språkutvecklande fokus

 

Jag kommer att prata om hur vi arbetar med IKT på vår förskola, vilka hjälpmedel vi har, hur vi använder dem. Jag visar framförallt exempel på övningar där vi arbetar med språkutvecklande fokus.

 
   
 
         
 

Tandkullegatans förskolaSolvig Anstensen, Tandkullegatans förskola Västra Göteborg

 

Miljöinriktat arbete med barnen

 

Vi har arbetat miljöinriktat på vår förskola och gjort en film om det. Under året har vi arbetat på olika sätt. Till hjälp har vi haft 3 små möss som barnen har namngett. Avslutningsvis gjorde barnen en saga som ligger till grund för filmen som blev resultatet av allt vårt arbete.

 
   
 
         
   
         

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11