Torghandel

Systematiskt kvalitetsarbete på fritidshem

fredagen den 14 mars 8:30-11:30

 


         
 


 
 

learnTidigare har vi haft två tretimmarspass. Det senare passet har då inte slutat förrän 19:00, vilket är tufft för alla inblandade. För att avsluta kl 18:00 kör vi program för båda passen mellan 15:00 och 16:00.

Du är naturligtvis välkommen att gå på programpunkter på bägge passen.

 

I den mån det går dubblar vi föreläsningar och workshops , men principen är som vanligt "Först på plats". Obs! Tider och salar kan komma att ändras.


Programpunkterna presenteras nedanför schemat.

 
     
 

Tid

Draken

40-50 platser

Gillestugan

20 platser

Trappan

12-15 platser

Folkan

12-15 platser

Järntorgs-
brunnen

8-10 platser

 

         

 

         

15:00-16:00

inkl. paus

filma för hjärntorget
med iPad

Anders Carlsson

digitala verktyg

Sofia Alfredsson

Charlotte Nilsson


 

 


elever skapar naturguide

Anders Hackzell

med kameran som kommunikation

Martin Sjögren
Mattias Jonsson

 

         

16:00-17:00

inkl. paus

 matriser i hjärntorget

Peter Mägi

Åsa Nordmark


 digitala verktyg

Sofia Alfredsson

Charlotte Nilsson


 

twitter som
utökat kollegium

LG Börjesson

med kameran som kommunikation

Martin Sjögren
Mattias Jonsson


 

         
17:00-18:00

matriser i hjärntorget

Peter Mägi
Åsa Nordmark

elever skapar naturguide

Anders Hackzell

 


flippad bedömning

Helen Henriksson


 
           
         
 

till anmälan

 

15:00-18:00  >>

 
   
 
     
         
 

Johanna Almqvist Uddén

Johanna Almqvist Uddén
IT-pedagog och förskollärare  Stenungsund

 

Synliggöra barns lärande och utveckling

Johanna arbetar som IT-pedagog i Stenungsunds kommun med fokus på förskolan.

 

"Vi har sedan två år tillbaka påbörjat ett arbete med hur vi kan öka kvaliteten, i dokumentationen, med hjälp av digitala verktyg. Ett intressant arbete som utmanar oss till ständigt nya tankekullerbyttor kring barns och pedagogers lärande."

 

Besök IT-pedagogerna Stenungsund.se

 

 

 
 
         
 

Karin M Petersson AFH

Karin Petersson, Södra Särövägens Förskola/AFH

 

Hjärntorget, appen och vårdnadshavarna

 

Vi på vår förskola använder oss av Hjärntorget för att få ut all vår information till våra vårdnadshavare.  Jag kommer att visa hur vi använder hjärntorget i kontakten med våra vårdnadshavare. Hur vi använder aktivitetens framsida som en blogg där vi

  • lägger upp bilder
  • länkar informations dokument
  • filmer och musik
  • veckobrev och månsadsbrev

Våra vårdnadshavare uppmuntras att använda ping pong appen till sina smarttelefoner för att få ett pling direkt i telefonen när vi skickar nyheter.

 

Det blir tid för att pröva, så ta med dator och mobil!

 
 
         
 

Anders Carlsson Majorna Linné

Anders Carlsson IT-pedagog och förskollärare /Majorna Linné

 

Filma för Hjärntorget med iPad

 

I Hjärntorget kan du på enkelt sätt visa upp pedagogisk dokumentation som du samlat i iPad eller iPhone.

 

Anders visar hur man kan redigera film med hjälp av iMovie appen, samt direkt i YouTube. Han visar även hur man streamar film för HjT och på så sätt kan sända live från sångsamlingen eller klassrummet.

 

Föreläsningen riktar sig till dig som vill använda film som ett verktyg för dokumentation och lärande oavsett i vilka åldrar och ämnen du undervisar.

 
 
         
 

Tiina Salmela, verksamhetsutvecklare IKT/ lokalt systemansvarig för Hjärntorget och Anna-Kristina Jerlhag, biträdande rektor Ångmosseskolan

Tiina Salmela, verksamhetsutvecklare IKT och lokalt systemansvarig för Hjärntorget i Angered och Anna-Kristina Jerlhag, biträdande rektor på Långmosseskolan

 

Synliggör lärandet med matriser i HJT

 

Med hjälp av HJT:s bedömningsmatriser kan du på ett enkelt och överskådligt sätt visa dels vilka krav som ställs för att uppfylla kunskapskraven i olika ämnen, dels tydligt visa hur långt eleven har nått med hjälp av färgmarkeringar. Matrisen kan även väcka frågor hos dig som pedagog: Hur och när gör jag det möjligt för eleverna att uppfylla dessa krav? 

 

I denna workshop visar Anna-Kristina Jerlhag och Tiina Salmela, hur du använder bedömningsmatriser i Hjärntorget, som ett bra stöd för formativ bedömning.

 
 
         
 

Martin Sjögren och Mattias Jonsson

Mattias Jonsson och Martin Sjögren, pedagoger i projektet Barnfilmskolan

 

Med kameran som kommunikationskanal

 

Kameran är ett mycket kraftfullt redskap för att visa sitt lärande och för kommunikation med andra.

 

I den här workshopen får du använda din kamera, mobil eller surfplatta i några praktiska övningar för att öva upp ditt eget "bild och filmskapande".

 

Läs om Projektet Barnfilmskolan Akademin Valand, Göteborgs Universitet

 
 
         
 

Sofia Alfredsson och Charlotte Nilsson, August Kobbs

Sofia Alfredsson och Charlotte Nilsson, Lärare August Kobbs Gymnasium

 

Digitala verktyg för synligt lärande

 

Många digitala verktyg kan nyttjas på mer än ett sätt. Här visar Sofia Alfredsson och Charlotte Nilsson hur de använder Socrative i enkla mentometerundersökningar men också hur de skapar "exit tickets", quiz och utvärderingar.

 

Sofia och Charlotte demonstrerar även hur de använder Todays Meet för att låta alla elever komma till tals under debatt i klassrummet och visar verktyg där eleverna kan skapa kunskapstester åt varandra.

 

 

 

 
 
         
 

Anders Hackzell

Anders Hackzell,
Lärare Nya Påvelund åk 7-9

 

Elever skapar naturguide i närområdet

 

Anders är mitt i arbetet med att skapa en naturguide för ett naturområde i närheten av Nya Påvelundsskolan tillsammans med elever i sjuan och åttan.

 

"Vi gör naturguiden i wikispaces. Guiden når man med hjälp av sin mobil och QR-koder som vi placerar ut i området. På så sätt blir eleverna delaktiga i att öka kunskapen om och intresset för närområdet, samtidigt som de själva lär sig något om naturtyper, systematik och ekologi."

 

Anders arbete med att låta elevers nyförvärvade kunskaper komma andra till nytta, inspirerar och ger med all säkerhet upphov till nya idéer oavsett åldersgrupp och ämne!

 
 
         
 

Peter Mägi, Burgården och Åsa Nordmark, Katrinelund

Peter Mägi och Åsa Nordmark , Lärare och IKT-samordnare på Katrinelundsgymnasiet
respektive Burgårdens utbildningscentrum

 

Synliggör lärandet med matriser i HJT

Med hjälp av HJT:s bedömningsmatriser kan du på ett enkelt och överskådligt sätt visa dels vilka krav som ställs för att nå olika betyg, dels tydligt visa hur långt eleven har nått med hjälp av färgmarkeringar. Matrisen kan även väcka frågor hos dig som pedagog: Hur och när gör jag det möjligt för eleverna att uppfylla dessa krav? 

 

I denna workshop visar Åsa Nordmark, Katrinelund, och Peter Mägi, Burgårdens utbildningscentrum, hur du använder Mål och framsteg och bedömningsmatriser i Hjärntorget, som ett bra stöd för formativ bedömning.

 

 

 
 
         
 

Helen Henriksson utvecklingsledare CfS och Torghandelsansvarig

Helen Henriksson, utvecklingsledare CfS och Torghandelsansvarig

 

Flippad bedömning

 

Katarina LyckenRüter Östra Reals gymnasium StockholmVi börjar med att titta på det korta filmklippet "Flippad bedömning", där Pedagog Stockholm intervjuar Katarina LyckenRüter, lärare på Östra Reals gymnasium i Stockholm. Katarina berättar hur hon filmar sina elevers muntliga framträdanden och därefter skriver in sin återkoppling till eleverna, direkt i filmen. Vi får dessutom möta några av Katarinas elever, som berättar vad de tycker om att bli filmade.

 

Vad finns det för vinster med den här typen av återkoppling? Kan man använda den i andra sammanhang? Vi samtalar och tar därefter fram våra mobiler och datorer och testar att filma och redigera tillsammans.

 

 
 
         
 

LG Börjesson

LG Börjesson, utvecklingsledare CfS

 

Twitter som utökat kollegium

 

Twitter erbjuder en fantastisk möjlighet till nätverkande med bl.a. inspirera(n)de pedagoger, bloggare och föreläsare, som bidrar till tankar, idéer och konkreta tips. För den som är intresserad av skolutveckling är det ett ovärderligt verktyg. 

 

Här får du hjälp med att komma igång.  Du får tips om hur du skapar din lista med personer och ämnen att följa, vi tittar på exempel och tyder symboler som @, #. Vi testar att skriva egna tweets och retweeta andras.

 

 

 

 
 
         
 

 

 

 

 

 
 
     
 
         
         
         

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11