Torghandel Ledare

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

fredagen den 19 september 8:30-12:00

 


         
 


 
 

Läsning med digitala verktyg - Vad är egentligen läsning idag?


Lisa Adamson

“Jag vet inte ens själv hur man googlar och läser en text kritiskt? Hur ska jag då kunna undervisa eleverna om detta?” Lärare i svenska, år 7-9

 

Lisa Adamson, CUL-doktorand vid Institutionen för tillämpad IT samt utvecklingsledare vid CfS, inleder Torghandel med att prata om sitt forskningsområde: De digitala teknologiernas betydelse för läsundervisningen.

 

I en digitaliserad klassrumsmiljö läser vi allt mer med webben och digitala teknologier som utgångspunkt. Detta får konsekvenser för de dagliga läspraktikerna och för läsundervisningen vilket samtidigt ställer nya krav på kompetenser hos lärare.

 

 

Alla lärare är språklärare

Språkutvecklande undervisning gynnar alla elever, men särskilt elever med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. Att utveckla elevers språk genomsyrar såväl läroplanen för förskolan som grundskolans och gymnasieskolans. Lärare i alla ämnen förväntas vara språklärare. Men vad behöver lärare kunna för att arbeta språkutvecklande och hur skapar skolan förutsättningar för att alla elever ska få möjlighet att utveckla språklig så väl som digital kompetens?

 

Louise Eriksson och Johan Greppe Landamäre/SvartedalenLouise Eriksson och Johan Greppe, rektorer Landamäre/Svartedalsskolan berättar om sina tankar kring och sitt arbete med implementering av språkutvecklande undervisning på sin enhet. Ett arbete som har börjat genomsyra det pedagogiska arbetet hos både pedagoger och ledning det senaste året. Genom kollegialt lärande och fortbildning inom Reading to learn och Teachers College Reading and Writing Project har alla lärare F-9 fått arbeta med hur de kan fördjupa elevernas språkliga förståelse.

 

Att som skolledare medverka i lärarnas utvecklingsarbete inom detta område är viktigt då alla måste vara delaktiga på resan mot det gemensamma målet.

 

 
         
 

till anmälan >>


 
 

Tiderna i schemat är ungefärliga beroende på teknikens välvilja och alla medverkandes samtalslust ...

 

8:30 - 9:30 Läsning med digitala verktyg - Vad är egentligen läsning idag?


9:30 - 11:15  Alla lärare är språklärare (med avbrott för kaffe)


11:15 - 12:00 Avslutande panelsamtal

 

 

OBS!
Det finns endast 45 platser, så anmäl dig i tid. Om du anmält dig, men får förhinder att komma, ring och avboka är du snäll. Helen Henriksson, 0767-64 93 39 
     
         

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11