Torghandel:
Digitala verktyg - förändrad lärarroll?

onsdagen den 2 april

 


         
 


 
 

by Enockson CC by nc sa

Förändras lärarrollen, när vi använder digitala verktyg i undervisningen?

 

Lärare visar exempel från sin undervisning, delar med sig av sina erfarenheter och reflekterar över om, och i så fall hur, lärarrollen förändras, när vi använder digitala verktyg i undervisningen.

 

I den mån det går dubblar vi föreläsningar och workshops, men principen är som vanligt "först på plats".

 
  Programpunkterna beskrivs nedanför schemat.
 
         
 

till anmälan

13:00-16:00 förskolan och grundskolans lägre åk >>

15:00-18:00 gymnasiet och grundskolans högre åk >>

 
     
 
  13:00 och 14:00 15:00 Pröva på Cartoonist i Creaza (salar meddelas på plats)

 
  16:00 och 17:00 Workshop i Mindomo i Creaza (Inställt)  
     

Tid

Draken

40-50 platser

Gillestugan

20 platser

Folkan

12-15 platser

Trappan

12-15 platser

13:00-14:00

inkl. paus

 

"jag klarar mig inte utan den"

Fyra förskolor i Angered


digitala världar med de yngsta

Anna-Karin Jansson

 

matematik med digitala verktyg

Paulina Carlsson

Inställt pga sjukdom

 

 

 

14:00-15:00

inkl. paus

kameran i centrum för lärande

Akademin Valand mfl


redskap för kreativitet

Rannebergsskolan

matematik med digitala verktyg

Paulina Carlsson

Inställt pga sjukdom

digitala världar med de yngsta

Anna-Karin Jansson

 

15:00-16:00

inkl. paus

kameran i centrum för lärande

Akademin Valand mfl

redskap för kreativitet

Rannebergsskolan


iPad och hjärntorget som pedagogiska komplement

Mats Spjuth

"jag klarar mig inte utan den"

Fyra förskolor i Angered


 

16:00-17:00

inkl. paus

 

kritiskt tänkande i en digital värld

Håkan Glimhage

Inställt pga sjukdom


iPad och hjärntorget som pedagogiska komplement

Mats Spjuth

 


digitala verktyg för att undervisa i lässtrategier 

Cecilia Lind

 

 

 

17:00-17:45

 

 

kritiskt tänkande i en digital värld

Håkan Glimhage

Inställt pga sjukdom


digitala verktyg för att undervisa i lässtrategier

Cecilia Lind

 


 

 

 

 

 
     
 
         
 

Kameran i centrum för lärande

Axel Danielsson och studenter, Akademin Valand
Eva Andersson Berglund
rektor och Marianne Najar, lärare Introduktionsenheten SDF Östra Göteborg

 

Kameran i centrum för lärande 


tid: 14:00 och 15:00

Tankeväckande och inspirerande, om hur kameran kan användas för lärande - från förskola till gymnasium.

 

Axel Danielson från Akademin Valand tillsammans med studenter och Eva Andersson Berglund, rektor på Introduktionsenheten i Bergsjön berättar om samarbetsprojekt kring kameran och nyanlända barn och ungdomar.

 

Akademin Valand är en av tre konstnärliga institutioner vid Göteborgs Universitet med lång tradition av film, fotografi, fri konst och litterär gestaltning

 
 
         
 

Friarelyckans förskola, Hisingskärra

Anna-Karin Jansson, pedagogista Friarelyckan 53:s förskola,
Norra Hisingen

 

Digitala världar med de yngsta

 

tid: 13:00 och 14:00

Hur kan vi i vår pedagogroll binda ihop barns olika uttrycksområden genom att iscensätta våra miljöer med digitala verktyg, så som exempelvis projektorer, datorer och surfplattor?    

 

Vi är nyfikna på hur de 'digitala världar' vi skapar i våra rum, talar till barnen och vilka olika lärstrategier barnen använder sig av.

 

Anna-Karin kommer att beskriva två projekt med de yngsta barnen, "Barns relation till ljus, färger och papper" samt "Barns förundran över trädet som mötesplats, fåglarnas relationer och var de bor..."  

 

 

 

 
 
         
 

Blå cykel målad på iPad

Blå cykel målad på iPad

Fanny Masic, Carina Persson, Elin Roos och Anna Vento - Pedagoger från fyra förskolor i Angered

 

”Jag kan inte klara mig utan den!”

om iPads och andra digitala verktyg i förskolan

tid: 13:00 och 15:00

För ca ett år sedan beslutades att det skulle satsas på IKT i förskolor och skolor i Angered. Sedan dess har vi provat och diskuterat och nu kommer vi att berätta om och visa hur vi arbetar med och använder iPads och andra digitala verktyg i förskolan idag.

 

Om hur ny teknik kan stödja och utmana barns flerspråkighet och experimentella utforskande, och om hur man kan ta vara på de hundra språkens gemensamma egenskaper, låta dem flödafritt och samtidigt förbinda dem i olika digitala program.

 
 
         
 

Dhoha Simmo-Chahrour, Raili Lätti, Inje Ahmad, Andreas Hjalmarsson, Rannebergsskolan F-3

Dhoha Simmo-Chahrour Raili Lätti Inje Ahmad Andreas Hjalmarsson, Rannebergsskolan, F-3

 

Redskap för kreativitet

 

tid: 14:00 och 15:00

Fyra lärare från Rannebergsskolan, F-3, berättar om hur de prövar former för att låta eleverna använda ipads som kreativa redskap.

 

"Nyckelordet är enkelhet. Utifrån konkreta exempel från bl.a.  poesiprojekt och problemlösning i matematik funderar vi över teknikens möjligheter och svårigheter. Och hur det är att plötsligt ha ett undervisningsredskap, som man aldrig tidigare hållit i sin hand."

 

 
 
         
 

Paulina Carlsson Bergsjön

Paulina Carlsson, Solbackeskolan  Östra Göteborg

 

Matematik med digitala verktyg

 

tid: 13:00 och 14:00

Jag ska visa hur jag jobbar just nu i matematiken med min åk 4. Hur jag använder digitala verktyg i min undervisning, för att motivera till och synliggöra elevernas lärande.

 

De exempel som jag kommer att utgå ifrån handlar om multiplikation och division samt geometri. Jag har lagt upp planeringen utifrån kunskapskraven och visar hur jag har gjort praktiskt i klassrummet där jag använder Smartboard, datorer, iPad, kamera och video på ett sätt som fångar upp elevernas intresse.

 
 
         
 

Cecilia Lind, Johannebergsskolans Montessori åk 6-9

Cecilia Lind, Lärare i svenska,  engelska och svenska som andraspråk, Johannebergsskolans Montessori 6-9

 

Digitala verktyg för att undervisa i lässtrategier

 

tid: 16:00 och 17:00

"Jag tycker det är roligt och utvecklande att använda digitala verktyg som en del av ett läs- och skrivutvecklande arbetssätt. Jag kommer att berätta om hur jag använder mig av digitala verktyg för att undervisa i lässtrategier. Jag visar på olika läsaktiviteter, hur man hittar texter online m.m.  Jag kommer också att visa olika presentationsverktyg för redovisningar och digitala verktyg, för att få inspiration och skapa berättelser. 

 

Sedan några år tillbaka ingår jag i nätverket för språkutvecklare, Center för skolutveckling och verkar bland annat för modellerande och reflekterande läsundervisning. F r o m hösten 2013 går jag kursen ”R2L” (Reading to Learn), är förstelärare på min skola med uppdrag att inspirera, handleda och stötta andra pedagoger i läsutvecklande arbetssätt och är handledare för en grupp i ”Bedömning för Lärande”.

 
 
         
 

Mats Spjuth, lärare 7-9 Hjällboskolan

Mats Spjuth,
Lärare i SO-ämnen
Hjällboskolan 7-9

 

iPad och Hjärntorget som pedagogiska komplement

tid: 15:00 och 16:00

Ipaden är som ett pedagogiskt komplement till min undervisning där eleverna bjuds in till att bli mer aktiva, nyfikna och engagerade.

 

Även för mig som lärare öppnas ett  nytt förhållningsätt till vad kunskap är och hur eleverna skall kunna nå kunskapskraven på ett mer spännande och lärorikt sätt. Eleverna får fler verktyg för att uppvisa sina kunskaper eller förmågor vilket gör att elever, som tidigare har misslyckats, kan lyckas. 

 

Jag använder mig av apparna Pages, Keynote,  iBooks, Explain everything och Imovie i kombination med Hjärntorget. Där använder jag aktiviteter, loggbok och inlämningsuppgifter, för att kunna arbeta med formativ bedömning och få till en systematisk uppföljning av elevernas lärande.

 
 
         
 

Håkan Glimhage Torpaskolan

Håkan Glimhage , Lärare i SO-ämnen Torpaskolan 7-9

 

Kritiskt tänkande i en digital värld

 

tid: 16:00 och 17:00

Jag funderar kring vår syn på kunskap och förmågor, vad som är viktigt och hur vi relaterar detta till vårt uppdrag. Hur påverkar det mitt sätt att undervisa? Hur och vad gör vi annorlunda med våra elever, när deras potentiella stoff ser så annorlunda ut idag än tidigare?

 

Det blir praktiskt kring tips på arbetssätt och uppgifter som jag tycker tränar eleverna i att använda sina digitala verktyg på ett effektivt vis.

 

målgrupp: Alla som är intresserade av hur man kan arbeta med att utveckla elevers medie- och informationskompetens.

 

Vem är Håkan? En pedagog inom humaniora med ett stort intresse för forskning, didaktik och hur man överbryggar dessa på ett effektivt vis samt anpassar vår kunskapssyn till ett samhälle i rapp förändring.

 
 
         
 

Cartoonist i Creaza

 

Creaza

 

Pröva på - Cartoonist i Creaza

tid: 13:00 och 14:00 och 15:00

I den här korta workshopen får du skapa en digital berättelse i Cartoonist, som är ett av verktygen i Ceraza, och se hur du kan dela den med andra, t.ex. i Hjärntorget.
OBS! Ta med egen dator eller ipad!

 

Cartoonist

Med Cartoonist kan du skapa olika berättelser. Verktyget går att använda för att skapa en tecknad serie eller för mer personliga digitala berättelser.  Du hittar "världar" med bakgrunder, karaktärer/figurer och olika objekt som klistras in i rutorna men du kan också välja att använda egna bilder och/eller teckna själv. I verktyget kan du också skapa textplakat och pratbubblor.

Den tecknade serien organiseras i en filmstrip med flera rutor och kan presenteras både på Internet och skrivas ut på papper.

 

Creaza

På din startsida i Hjärntorget hittar du Creaza, ett lärverktyg som Göteborgs Stad har tecknat en testlicens för, fram till mars 2015. I Creaza finns verktygen Mindomo, Cartoonist, AudioEditor och MovieEditor som alla, från förskolan till gymnasiet, har tillgång till.

 
         
 
         
 

Mindomo

Creaza

 

Inställt!

Pröva på - Mindomo i Creaza

tid: 16:00 och 17:00

I den här korta workshopen kan du t.ex. använda Mindomo för att planera med kollegorna, samla och organisera idéer inför en kurs eller skapa en  elevuppgift i form av en  tankekarta och dela ut den till var och en av dina elever att arbeta vidare med.

OBS Ta med egen dator eller ipad!

 

Mindomo

Med verktyget kan du organisera tankar, idéer, länkar och annan information på ett överskådligt sätt. Tankekartan är perfekt för nytt material, för att se samband mellan ny och känd information och för att hantera material som behöver bearbetas mer. Teman i tankekartorna kan innehålla digitala post-it-lappar, mediafiler och länkar som tillägg till texten.

 
         
         
         
 

 

 

 

 

 
     
 
         
         
         

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11