Torghandel IKT 

kreativitet och mediekunnighet i förskolan

fredagen den 20 februari 8:30-11:30

 


         
 


 
 

Stor och liten Pixabay

Hur utnyttjar vi tekniken i förskolan så att barnen får uppleva, utforska och skapa? Och hur kan skapande och utforskande bidra till barns förståelse för digitala processer och mediers olika budskap?

 

Det blir ett spännande program, med kollegor som visar exempel på hur de arbetar i sina verksamheter och en föreläsning/workshop i att arbeta med kameran som verktyg.

 

Programmet presenteras nedanför schemat.
Det kan komma att ändras in i det sista. Det är influensatider ...

 

 
 

 

till anmälan >>

 

 
 
   
 

Tid

Draken

40-50 platser

Gillestugan

20 platser

Folkan

12-15 platser

Trappan

12-15 platser

8:30-9:30

inkl. paus

 

små barn och mik


Anders Carlsson


ikt
hur kan det se ut
i förskolan?

Friarelyckans förskola

 


kreativitet återvinning och teknik

 

 

Anna Hedén

 

 

 

       

9:30-10:30

inkl. paus

barnets blick

 

Linda Sternö

små barn och mik


Anders Carlsson

kreativitet återvinning och teknik

 

Friarelyckans förskola

 

med fokus på
pedagogisk miljö

 

 

Linda Linder

 

 

       

10:30-11:30

inkl. paus

med fokus på
pedagogisk miljö

 

Linda Linder

barnets blick

 

Linda Sternö


ikt
hur kan det se ut
i förskolan?

 

Friarelyckans förskola

 

 

       
   
 
 

Barnfilmskolan

Linda Sternö, lektor i filmisk gestaltning, Akademin Valand, Göteborgs universitet

 

Barnets blick

 

Med kameran får förskolebarnen, utifrån sitt perspektiv, möjlighet att visa oss sin värld, hur den ser ut och vad som är viktigt i den.

 

Det skapar också förutsättningarna och grunden till ett kritiskt tänkande kring bild och film.

 

Linda, som startade Barnfilmskolan för 4 år sedan, håller en interaktiv föreläsning. Läs en artikel från 2013 på Svenska filminstitutets hemsida.

 
 
         
 

Erika Kyrk Seger

Erika Kyrk Seger, Verksamhetsutvecklare, Västra Göteborg

 

PGA sorgliga omständigheter utgår tyvärr Erikas föreläsning idag.

Ett nytt lärarskap

I de digitala fotspåren växer ett nytt slags lärarskap fram, ett lärarskap som kräver nyfikna, ödmjuka och lärande vuxna. Ett lärarskap som bygger på ömsesidigt lärande, där kunskap inte automatiskt ligger hos den vuxne.

 

Jordnära och baserat på erfarenheter berättar Erika om processer kring lärplattan, appar och om appkritik som underlättar och hur lärplattan blir en förlängning av barnens utforskande.

 
 
         
  Kreativt återvinningscenter

Anna Hedén, projektledare på nystartade REtur, ett kreativt återvinningscenter,
Norra Hisingen

 

Kreativitet, återvinning och teknik

 

Linda Linder och Anna Hedén har precis påbörjat resan med att skapa REturen, ett kreativt återvinningscenter vid Selma Lagerlöfs torg på Norra Hisingen.

 

Centret ska vara en självklar mötesplats för närsamhället och för olika grupper inom stadsdelens verksamheter.

 

Här ska vi samverka med olika aktörer kring hållbarhet samt konstnärliga och pedagogiska frågor, i relation till olika digitala verktyg. Det blir en plats för utveckling av kreativa processer och konstnärlig verksamhet. Där hållbarhet, återvinning, IKT och makerspace är i fokus. Centret ska även vara en arena för utställningar och workshops.

 
 
         
  Anders Carlsson Majorna Linné

Anders Carlsson

Majorna Linné

 

MIK och små barn

 

MIK handlar om Medie- och informationskunnighet.

 

Hur kan vi på förskolan arbeta med barn och rörliga bilder?

 

Den här workshopen ger både konkreta exempel och försöker utmana deltagarna till att fundera på vilka kompetenser vi kan utveckla hos oss själva och de yngre barnen vad gäller källkritik, reflektion & dokumentation.

 

Deltagarna får gärna ta med smart telefon eller lärplatta till workshopen.

 
 
         
 

 

 
         
 

Linda Linder, miljöpedagog/inspiratör och fortbildare på nystartade REtur, ett kreativt återvinningscenter, Norra Hisingen

 

Med fokus på pedagogiska miljöer

 

Den fysiska miljön påverkar oss mer än vad vi kanske tror. I fysisk miljö bygger vi in struktur, normer och makt, detta gäller även oss i förskolan. Varje gång vi formar pedagogiska rum ger vi barnen möjligheter och/eller begränsar dem, oavsett om vi gör medvetna val eller inte.

 

Med hjälp av den digitala tekniken får vi nya möjligheter att förändra rum in i det oändliga. Hur kan vi inspireras av rum som kan föda idéer och skapa relation? Vilka rum inspirerar dig?

 

Linda Linder kommer problematisera och möjliggöra byggandet av pedagogisk miljö i förskolan. Kom och ta del av inspirationen och dela med dig av dina tankar.

 

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11