Torghandel Spel för lärande

torsdagen den 20 februari

 


         
 


 
 

learn

 

I den mån det går dubblar vi föreläsningar och workshops , men principen är som vanligt "Först på plats". Obs! Tider och salar kan komma att ändras.


 

 

 

 

 

 

Programpunkterna presenteras nedanför schemat.

 
     
 

Tid

Draken

40-50 platser

Gillestugan

20 platser

Trappan

12-15 platser

Folkan

12-15 platser

Järntorgs-
brunnen

8-10 platser

14:00-15:10

inkl. paus

 

spel och lärande

A a


spel och lärande

A a

 


 

 

spel och lärande

A a

spel och lärande

A a

 

         

15:10-16:20

inkl. paus

spel och lärande

A a


spel och lärande

A a

 

 

spel och lärande

A a

spel och lärande

A a

 

         

16:20-17:30

inkl. paus

spel och lärande

A a

spel och lärande

A a


 

 


spel och lärande

A a

spel och lärande

A a

 

         
         
 

till anmälan

14:00-17:30 alla åk >>

 

 
   
 
     
         
 

Carl Heath Foto: Kristina Alexanderson CC (BY-NC-SA)

Carl Heath
forskare och utvecklare på Interactive Institute

 

Spel

...

 

 

 
 
         
 

Morgan Andersson och Minecraft

Morgan , pp

 

Testa Minecraft

 

 
 
         
 

 

Marica Grudeborn, pp

 

Mot alla odds

 

Kan man spela sig till kunskap i Mänskliga rättigheter?  I UNHCR-s spel ”Mot alla odds” kommer jag och några av mina högstadieelever guida er in i spelet och prata om hur spel kan motivera till positiv kunskapsinlärning. Spelets syfte är att ge ungdomar insyn i hur det är att vara flykting idag.

 

Kategori: Webbaserat kunskaps- och upplevelsespel.

 
 
         
 

 

NN, pp

 

Workshop

 

...

 
 
         
 

 

NN , pp

 

 

Workshop

 

 

...

 
 
         
 

 

NN , pp

 

Workshop

 

...

 

 

 

 

 
 
         
 

 

NN,
pp

 

Workshop

 

Anders är mitt i arbetet med att skapa en naturguide för ett naturområde i närheten av Nya Påvelundsskolan tillsammans med elever i sjuan och åttan.

 

"Vi gör naturguiden i wikispaces. Guiden når man med hjälp av sin mobil och QR-koder som vi placerar ut i området. På så sätt blir eleverna delaktiga i att öka kunskapen om och intresset för närområdet, samtidigt som de själva lär sig något om naturtyper, systematik och ekologi."

 

Anders arbete med att låta elevers nyförvärvade kunskaper komma andra till nytta, inspirerar och ger med all säkerhet upphov till nya idéer oavsett åldersgrupp och ämne!

 
 
         
 

 

NN, pp

 

Workshop

 

..

 

 

 
 
         
 

 

NN, pp

 

Workshop

 

...

 

 
 
         
 

 

NN, pp

 

Workshop

 

...

 

 

 

 
 
         
 

 

 

 

 

 
 
     
 
         
         
         

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11