Torghandel IKT
och språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

onsdagen den 24 september

 


         
 


  Ordmoln Språkutvecklande arbetssätt Torghandel IKT inleder terminen med temat språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Hur jobbar t.ex. lärare i matte och NO för att utveckla elevernas ämnesspråk? Vilka digitala verktyg använder svenskläraren i R2L?

 

Sara Mörtsell, Education Manager @WikimediaSE, kommer hit för att prata om hur du kan arbeta språkutvecklande med hjälp av Wikipedia och Wikimini i undervisningen. Sara kommer även att presentera en planerad fortbildning för lärare, som är intresserade av att bli lärspridare för wikipedia och/eller wikimini.

Det blir dessutom exempel från kollegor, som arbetar med källkritik och en workshop där bl.a. modellen TPACK (Technological, Pedagogical and  Content Knowledge) används för att designa undervisningen innehåll med val av metod och digitala verktyg.

 

Förskolan har en egen Torghandel IKT, onsdagen den 1 oktober 8:30-11:30.

 

Det är ingen platsbokning till föreläsningarna utan principen är "Först på plats".

OBS! Tider och salar kan komma att ändras.


Programpunkterna presenteras nedanför schemat.

 
 
 
 
 

till anmälan

13:00-16:00 grundskolans lägre åk >>

15:00-18:00 >> gymnasiet och grundskolans högre åk >>

 
   
 
   
 

Tid

Draken

40-50 platser

Gillestugan

20 platser

Trappan

12-15 platser

Folkan

12-15 platser

Järntorgs-
brunnen

8-10 platser

13:00-14:00

inkl. paus

 

språktveckling och digitala verktyg

 

Ulla Silvola 
Mia Anger


språkutvecklande arbetssätt i no

 

Anna Didriksson

Eva-Karin Lannér

 


 

 

 

 

planera med tpack och samr

Ann-Marie von Otter
LG Börjesson

 

         

14:00-15:00

inkl. paus

wikimini i skolan

 

Sara  Mörtsell


creaza och språkutvecklande arbete

 

Natalia Salsamendi Marie Strid

språkutveckling och digitala verktyg

 

 

Ulla Silvola 
Mia Anger

 

planera med tpack och samr

Ann-Marie von Otter 
LG Börjesson

 

         

15:00-16:00

inkl. paus

wikipedia i skolan

 

Sara Mörtsell

pecha kucha - powerpoint på ett nytt sätt

 

Mina Anger


creaza och språkutvecklande arbete 

 

Natalia Salsamendi Marie Strid

 


språkutvecklande arbetssätt i no

 

Anna Didriksson 
Eva-Karin Lannér

planera med tpack och samr


Ann-Marie von Otter 

LG Börjesson

 

         

16:00-17:00

inkl. paus

 

reading to learn och digitala verktyg

 

Cecilia Lind


språkutvecklande med ne-skola och hjärntorget

 

Martin Johnsson

 


ikt i språkundervisningen

 

 

Mia Smith

 

kommunikation och resonemang i matematik

 

Carolin Juneberg 
Lena Vestberg 

 

 

         

17:00-17:45

 

 

språkutvecklande med ne-skola och hjärntorget

 

Martin Johnsson


reading to learn och digitala verktyg

 

Cecilia Lind

 


ikt i språkundervisningen

 

 

Mia Smith

 

kommunikation och resonemang i matematik


Carolin Juneberg 
Lena Vestberg 

 

 

         
         
 

Sara Mörtsell utbildningsansvarig WikimediaSE

Sara Mörtsell

utbildningsansvarig WikimediaSE

 

 

 

 

Wikipedia globe
 

Wikimini i skolan

Hur skulle det vara om yngre elever webbpublicerar sina faktaorienterade texter för jämnåriga runt om i Sverige och tillsammans bidrar till att bygga ett uppslagsverk fritt och tillgängligt för alla?


Wikimini bygger på samma idé som Wikipedia, ett uppslagsverk som vem som helst kan redigera, och riktar sig mot år 1-7.

Sara visar hur språkliga färdigheter, digital kompetens och ämneskunskaper förenas i Wikimini-uppgifter, och hur det Wikimini-loggapraktiskt fungerar som ett verktyg för att lära om webbinnehåll, upphovsrätt, kollaboration och förhållningssätt på nätet.

 
       
   

 

Wikipedia i skolan

Vad innebär det att öppna upp skolarbetet för omvärlden, när elever publicerar texter på Wikipedia?

 

Att utveckla kommunikativ kompetens och källkritiskt förhållningssätt är grundläggande färdigheter som ställs i centrum när elever aktivt jobbar med Wikipedias rika innehåll. Presentationen riktar sig mot gymnasiet/grundskolans senare år och behandlar de grundläggande delarna av vad som gör en sådan undervisning framgångsrik och vilka fallgropar som finns längs vägen.

 
 
         
 

TPACK-modellen

 

Ann-Marie von Otter, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession och

Lars-Göran Börjesson, CfS

 

Utveckla dina lektioner -

Planera med TPACK- och SAMR

 

En interaktiv workshopföreläsning, där vi utgår från konkreta exempel och samtalar kring hur vi kan planera undervisning med digitala verktyg med stöd av modeller som TPACK och SAMR. 

 
 
         
 

Mina Anger och Ulla Sillvola Sjumilaskolan

Ulla Silvola, lärare MA/NO och
Mina Anger, Utvecklingsledare,
Sjumilaskolan

 

Språkutveckling och digitala verktyg

 

På Sjumilaskolan har arbetet med språkutvecklande arbetssätt tagit fart ordentligt under det senaste åren med många spännande projekt. Mina Anger och Ulla Sillvola berättar hur arbetet med genrepedagogik utvecklat elevernas kunskaper och resultat och hur man med enkla medel kan använda Ipad och dokumentkamera för att hjälpa eleverna att få syn på språket.

 
 
         
 

Anna Didriksson och Eva-Karin Lannér, Vättleskolan

Anna Didrikssonoch Eva-Karin Lannér, Vättleskolan, Lärare i matte och NT åk 4-9

 

Språkutvecklande arbetssätt i NO 

 

Eva-Karin är med i Reading to learn (R2L) och kommer att visa hur detta stöttar NO-undervisningen i hennes klass. Anna är NT-utvecklare och har under flera år arbetat med språkutvecklande arbete i sina klasser och det senaste året med stöd av iPad. Hon kommer att visa ett antal exempel på hur man kan stärka elevernas språkutveckling med iPad.

 
 
         
 

Mina Anger Sjumilaskolan

Mina Anger, Utvecklingsledare Sjumilaskolan

 

Pecha Kucha - Powerpoint på ett nytt sätt 

 

Med hjälp av presentationstekniken Pecha Kucha kan elever lära sig powerpoint och konsten att fånga sin publik och samtidigt utveckla sin språkliga förmåga utan att hämmas av skriftspråket.

Mina visar och blir det tid över får du pröva själv.

 

Läs om Pecha Kucha på Wikipedia >>

 
 
         
 

Natalia Lessner och Marie Strid, Långmosseskolan

Natalia Lessner Salsamendi och Marie Strid, lärare F-3, Långmosseskolan

 

Creaza och språkutvecklande arbete

 

Natalia och Marie visar hur de jobbar med programmet/appen Creaza i sina klassrum. De kommer visa hur eleverna, tillsammans eller enskilt, kan utveckla sin förmåga att skapa och bearbeta texter samt uttrycka sig genom olika estetiska former.

 

 

 

 

 
 
         
 

Cecilia Lind R2L Johannebergsskolan

Cecilia Lind,

Lärare åk 6-9 i svenska och engelska, Johannebergsskolan Montessori 

 

Reading to Learn och digitala verktyg

 

Cecilia är förstelärare i stadsdelen Centrum med fokus på läsutvecklande arbetssätt.

 

På Torghandeln kommer jag att praktiskt genomföra en exempellektion på hur jag arbetar med texttyper i mitt klassrum utifrån metoden Reading to Learn och med hjälp av några digitala verktyg.

Jag använder mig av digitala verktyg till:

  • att visuellt synliggöra texterna, dess uppbyggnad, struktur och innehåll
  • att presentera texttypens faser och steg
  • gemensamt skrivande, och respons
  • "väggar" för reflektioner och för att träna ord - stödord
 
 
         
 

Carolin Juneberg och Lena Vestberg, Hovåsskolan

Lena Vestberg och Carolin Juneberg, matematikutvecklare och lärare åk 7-9, Hovåsskolan

 

Kommunikation och resonemang i matematik

 

Hur stimulerar vi elever till att samtala, resonera och diskutera i matematik? Vi visar konkreta exempel från vår undervisning och ni ges möjlighet att få delta i en problemlösande aktivitet. Vår undervisning inspireras av Matematiklyftets innehåll, Jo Boalers och Carol Dwecks forskning och Dan Meyers beprövade erfarenhet

 
 
         
 

Mia Smith Torpaskolan

 

 

 

 

Mia Smith, Torpaskolan, Lärare åk 7-9 i engelska och tyska

 

IKT i språkundervisningen

språkliga strategier i en digital värld

 

Mia presenterar några olika strategier som passar undervisningen i moderna språk såväl som i engelska. Hon visar hur eleverna använder vanliga digitala verktyg som Google Translate och Wikipedia och hur hon lär eleverna hantera de fallgropar som finns.

 

"Enligt läroplanen ska vi i undervisningen lära eleverna “välja bland texter och talat språk samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Jag visar en exempelövning där eleverna tydligt fått öva på just detta moment, som är applicerbart på både engelska och moderna språk."

 
 
         
 

Martin Johnsson, Guldhedsskolan

Martin Johnsson, Guldhedsskolan, Lärare åk 6-9 i SO och spanska

 

Språkutvecklande med NE.skola och Hjärntorget

 

"De samhällsorienterande ämnena är fyllda av ämnesspecifika begrepp som våra elever måste bygga upp en förståelse för, och sedan bygga vidare på för att kunna resonera och analysera olika fenomen i t.ex historia eller samhällskunskap. Hjärntorget och NE skola är två redskap som vi kan använda för hjälpa eleverna med detta."

 
 
         
 

 

 

 

 

 
 
     
 
         
         
         

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11