Torghandel IKT 

kreativitet och mediekunnighet i en digital tid

torsdagen den 26 mars 13:00-18:00

 


         
 


 
 

Social Media Information Overload by Intersection Consulting on Flickr CC by-nc

Hur ser den skola ut som förbereder elever för studier, arbete och delaktighet i samhälle och samhällsutveckling i en digital tid?

 

 

 

 

 

 

 

Programmet blir spännande! Fler programpunkter presenteras inom kort.

 

 
 

 

till anmälan

13:00-16:00 grundskolans lägre åk >>

15:00-18:00 >> gymnasiet och grundskolans högre åk >>


 
 
 
     
   
 

Tid

Draken

40-50 platser

Gillestugan

20 platser

Trappan

12-15 platser

Folkan

12-15 platser

13:00-14:00

inkl. paus

 

visa mig vad du ser

Linda Sternö


     

 

       

14:00-15:00

inkl. paus

programmera med dina elever

Pepyn Swagemakers


skoltidning på webben

Marianne Kindgren

   

 

       

15:00-16:00

inkl. paus

programmera med dina elever

Pepyn Swagemakers

mik- en nyckel till demokrati ...

Marica Grudeborn


slöjd 2.0

Eva Söderberg

OBS! börjar kl 15:15


skoltidning på webben

Marianne Kindgren

 

       

16:00-17:00

inkl. paus

 

programmera med dina elever

Pepyn Swagemakers


mik- en nyckel till demokrati ...

Marica Grudeborn

 

slöjd 2.0

Eva Söderberg

 

 

       

17:00-17:45

 

 

kritiskt tänkande i en digital tid

Håkan Glimhage


 


   

 

       
   
         
 

Linda Sternö

Linda Sternö, lektor i filmisk gestaltning, Akademin Valand, Göteborgs universitet

 

Visa mig vad du ser

Med kameran får barn och unga, utifrån sitt perspektiv, möjlighet att visa oss sin värld, hur den ser ut och vad som är viktigt i den.

 

Det skapar också förutsättningarna och grunden till ett kritiskt tänkande kring bild och film.

 

Linda håller interaktiva föreläsningar i vårens Torghandlar IKT - Inkluderande undervisning och Kreativitet och mediekunnighet.

 
 
         
 

Marica Grudeborn

Marica Grudeborn , Trulsegården åk 6-9

 

MIK - en nyckel till demokrati och yttrandefrihet

 

MIK är en förkortning för Medie- och informationskunnighet, och kan delas in  i tre delar: Mediers roll i samhället, Finna, analysera och kritiskt värdera samt Kommunicera och skapa.

 

"Det finns en föreställning bland många vuxna att barn och unga är så duktiga på ”det här med datorer och internet” nuförtiden. Jovisst, de kan hitta coola filmer och spela spel, men är sämre på att vara källkritisk, analysera film, eller förstå att lagen gäller även på nätet eller hur man ska gå tillväga om man blir mobbad/uthängd. Men eftersom vi alla behärskar olika delar kan vi hjälpas åt, en del elever är bättre än jag i många delar och några förstår ganska snabbt och kan hjälpa sina klasskompisar."

 

Marica visar hur hon arbetar för att utveckla sina elevers mediekunnighet. Här kommer konkreta tips och idéer för hur du kan arbeta i klassrummet.

 
 
         
 

Skoltidningen Gamla Påvelund

Marianne Kindgren, Gamla Påvelund åk F-6

 

Skoltidning på webben

Med en skoltidning blir elevernas arbete synligt och på riktigt. Eleverna får fler läsare och skolan får ett skyltfönster.

 

Jag visar ett enkelt produktionsverktyg och ger praktiska råd om hur du kan arbeta med olika åldrar. Du får även tips om bildhantering samt de lagar du måste förhålla dig till vid nätpublicering.

 

Jag har flera års erfarenhet av arbete med digitala skoltidningar, främst i åk 6-9 men i år även med yngre elever på Gamla Påvelundsskolan.

 
 
         
 

Eva Söderberg

Eva Söderberg, lärare svenska och slöjd, åk 7-9 Nya Påvelundskolan

 

Slöjd 2.0

 

"Jag delar med mig av tips och knep från min vardag i slöjdsalen.

 

Jag visar hur jag använder film och blogg, pod och QR-koder som inspirerar eleverna och underlättar arbetet med språket i slöjden. Det sparar även tid för mig som lärare. Och så handlar det förstås om att göra fel så mycket man bara kan."

 

Låt dig inspireras av Evas sätt att arbeta även om du undervisar i andra ämnen.

 

Grattis Eva till nomineringen av Trevor Dolan-priset som årets punkare i skolvärlden! Det känns så rätt!/torghandelred

 
 
         
 

Håkan Glimhage Torpaskolan

Håkan Glimhage, lärare SO-ämnen åk 7-9 Torpaskolan

 

Kritiskt tänkande i en digital tid

 

"På nationella provet i SO dominerade det klassiskt akademiska sättet att se på källkritik, vilket jag naturligtvis måste förhålla mig till, säger Håkan Glimhage. Men det centrala i min egen undervisning är att eleverna får träna ett analytiskt, nyanserat och ifrågasättande förhållningssätt till den information vi möter idag.

Begreppsapparaten är något som jag successivt kopplar på, först när tänkandet finns där." Ur Skolverkets intervju 30/10-13

 

Det blir praktiska tips samt reflektioner kring arbetssätt och uppgifter som jag tycker tränar eleverna i att använda sina digitala verktyg på ett effektivt vis.

 

Målgrupp: Alla som är intresserade av hur man kan arbeta med att utveckla elevers medie- och informationskompetens.

 
 
         
 

Pepyn Swagemakers

Pepyn Swagemakers, IKT-utvecklare Vättleskolan F-3

 

Programmera med dina elever -
även om inte du kan själv - än!

 

Den senaste tiden har det pratats mycket om programmering i skolan. Och det är inte konstigt -  allt mer av världen omkring oss styrs av programkod. Att programmera i skolan är dock inte bara ett sätt att förbereda eleverna på en förändrande omvärld, det är också väldigt kul!

 

Som tur är behöver du inte vara dataingenjör för att kunna programmera i klassen. Jag har tillsammans men min kollega programmering på Elevens val 4-9 och planerar att köra igång med F-3.

 

Vi går igenom programmeringsspråket Scratch, som har utvecklats speciellt för barn, där koda är lika enkelt som att leka med Lego. Vi kommer att skriva vårt första program redan under föreläsningen, och du kommer att få med dig konkreta tips och verktyg.

 
 
         
 

Sabah Coskun

Sabah Coskun, Hammarkulleskolan F-3

 

Ifous, lärloop 3 INSTÄLLT

 

Förutom att arbeta som klasslärare, har jag engagerat mig och mina elever i ett Ifousprojekt. I lärloop 3 handlar det om multimodala gestaltningsformer.

 

Tanken är att använda de nya möjligheterna som finns och redovisa med andra verktyg än de vanligtvis gör. Temat är rymden och dokumentation sker med hjälp av iPad.

 

 

 
 
         
     
 
         
         
         

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11