Torghandel Ledare den 27 februari 8:30-12:30

Unga, sociala medier och skolan

 


       
 

På .SE hittar du en guide till Ungas integritet på nätet

 

Plats Scandic Crown, Polhemsplatsen 3

 

 

På begäran blir det en extra Torghandel ledare på temat unga, sociala medier och skolan. Målgrupp är skolledare, gärna tillsammans med ett "team" som arbetar övergripande med dessa frågor.

 

 

Tiderna i programmet är ungefärliga.

 

 

 

  

 

8:30 Unga och sociala medier

Ewa Thorslund, FOTO: Anna-Lena AhlströmVi befinner oss på många sätt i ett paradigmskifte i samhället; ett skifte där vi, oavsett ålder, tillbringar en allt större del av vår vakna tid uppkopplade mot internet och olika former av sociala medier. Hur ser barns och ungas medievardag egentligen ut? Vilka är deras vanor och beteenden? Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller kommunikation och presentation på nätet? Och, hur bemöter vi olika former av intolerans på internet i syfte att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på dessa plattformar?    

 

Ewa Thorslund, direktör vid Statens Medieråd, beskriver barns och ungas medieanvändning samt presenterar olika verktyg och insatser som finns för att stödja och stärka barn och unga.

 

 

9:20 Samtal: Hur ska skolans personal förhålla sig då det sker brott?


Yvonne Inge är utredningsbefäl på ungdomssektionen och har hand om utredningar där gärningsmännen är under 18 år. Yvonne har jobbat länge i ungdomsgruppen på Hisingen, som består av ungdomsspanare, mc-polis, utredare och socialsekreterare. Lars Uggla är polisinspektör och jobbar med it-relaterad brottslighet. Tillsammans pratar de om kränkningar förr och nu och polisanmälningar i skolan. Vad kan vi göra tillsammans?


Marie Sköld, rektor och Aleksandra Stojanovic, likabehandlingsledare Nordlyckeskolan samt Anna Herkestam och Eva Eriksson, rektorer Nya Påvelund, delar sina erfarenheter av elever som kränker varandra i sociala medier på nätet och samtalar med Yvonne Inge, Lars Uggla och Ewa Thorslund.

 

 

10:30 Kaffe

 

 

11:00 Ungas integritet på Internet


Kristina Alexanderson

Är integritet på Internet en fråga för skolan?
Kristina Alexandersson, Chef för Internet i skolan på .SE
(Stiftelsen för Internetinfrastruktur), presenterar integritet som begrepp samt och visar på hur lärare tillsammans med sina elever arbetar med det inom ramen för skoltävlingen Webbstjärnan.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:50 Internet i skolan - Så här jobbar vi


Barbro Sköldenberg, Sofielundskolan i Malmö, Håkan Glimhage, Torpaskolan och Sofia Alfredsson, August Kobbs Gymnasium  visar exempel ur sin dagliga undervisning.

 

 

 

OBS! Om du anmält dig men får förhinder att komma, ring och avboka är du snäll.

Helen Henriksson, 0767-64 93 39

 

till anmälan >>

torsdag 27 februari 8:30 - 12:30

 


 

 

   

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11