Torghandel Ledare

Leda kreativitet och mediekunnighet i en digital tid

Folkets hus Järntorget, fredagen den 27 mars 8:30 - 12:30

 


         
 


 
 

Social Media Information Overload by Intersection Consulting on Flickr CC by-nc

Den digitala världen är redan i dag en självklar del av barn och ungas vardag, både i skolan och på fritiden. Men hur får skolan eleverna att utvecklas till kreativa och kritiskt tänkande producenter snarare än passiva konsumenter?

 

Att lära barn och unga programmering och att använda IT i skapandeprocesser pågår för fullt runtom i Europa. I Storbritannien och Finland är programmering redan inskrivet i läroplanerna. I Sverige pågår flera intressanta projekt.  Bland annat i Göteborg.

 

 

Torghandel presenterar vad som är på gång och visar på olika möjligheter att leda en kreativ och skapande verksamhet. Vi passar också på att introducera begreppet Makerspace i skolan. Detta vill  du inte missa!

 
 

 

till anmälan >>

 
 
 
 

8:00 - registrering och kaffe

 

Carl Heath Foto: Kristina Alexanderson CC (BY-NC-SA)8:30 - makerspace i skolan

Vad är Makerspace och hur hänger  Makerspace och programmering ihop med entreprenöriellt lärande, hållbar utveckling och demokrati? 

 

Carl Heath, forskare och utvecklare på Interactive Institute och motorn i projektet Makerspace i Skolan, talar om utmaningar men framför allt om möjligheter när det gäller innovation och skolutveckling.

 

 

 

9:50 - mobilt makerspace

Digitalverkstan kommer under våren att lansera ett mobilt makerspace. Thure Bergström, projektansvarig för Digitalverkstan i Västra kretsen berättar om projektet där våra skolor erbjuds en Makerspace-aktivitet med tillgång till utrustning, metodik och pedagogiska hjälpmedel. All kunskap och material som behövs levereras mobilt. Hur coolt är inte det?!

 

skapande processer med it - mitt i stadsdelen

REturen på Selma Lagerlöfs Torg, är en plats för utveckling av kreativa processer och konstnärlig verksamhet, där hållbarhet, makerspace och IKT är i fokus. Linda Linder miljöpedagog och Anna Hedén projektledare presenterar tankarna bakom och arbetet med detta nystartade kreativa återvinningscenter i Norra Hisingen. Vi lovar att ni blir inspirerade!

 

10:15 - 10:40 mingelpaus med kaffe och macka

 

10:45 - mik för mig digital utbildning i medie- och informationskunnighet

MIK för mig ett digitalt utbildningspaket i medie- och informationskunnighet i Statens medieråds MIK-rummet. Ingela Bursjöö, lektor i stadsdelen Centrum, som undervisar i naturvetenskap och teknik och forskar om lärande för hållbar utveckling, berättar hur lärarna i stadsdelen använt MIK för mig och delar erfarenheter viktiga att reflektera kring.

 

Barnfilmskolan Akademin Valand

11:10 - bild, kommunikation och mediekunnighet

Idag dominerar bild som kommunikationmedel, både i barns och vuxnas värld. Det är en demokratisk fråga om vem som skildrar vår värld; vems bilder och perspektiv som blir giltiga. Att hålla i kameran innebär också ett ansvar. Man kan luras med bilder och kameran kan användas som mobbningsverktyg.

 

Linda Sternö, lektor i filmisk gestaltning på Akademin Valand, Göteborgs universitet, pratar om vikten av att börja arbeta med medie- och informationskunnighet tidigt.

 

11:50 - leda skolutveckling för kreativitet och mediekunnighet

Marie Sköld, rektor Aleksandra Stojanovic och Frida Hellgren Kesti lärare - alla på Nordlyckeskolan, Västra Hisingen och Amanda Waldem, förskolechef i Lundby delar exempel och sina erfarenheter av utveckla ett pedagogiskt nytänkande, som drar nytta av den digitala utvecklingen.

 

 

Till anmälan >>

 
     
         

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11