Torghandel Särskolan

torsdagen den 27 mars 15:00-18:00

 


         
 


 
 

learn

 

Sidan är under uppbyggnad

 

Hur kan eleverna motiveras på ett lekfullt sätt?

Hur kan man synliggöra lärandet för eleverna i träningsskolan samt göra dem delaktiga?

Vad är konduktiv pedagogik?

Hur kan skolan arbeta kring inkludering?

Detta och mycket annat kommer att inspirera oss under eftermiddagen. 


 


Programpunkterna presenteras nedanför schemat.

 
     
 

Tid

Draken


Gillestugan


Trappan


Folkan


 

       

 

       

15:00-15:40

 

En resa med digitala hjälpmedel

Ludwig Hallgren,lärare Hovåsskolan

Inkludering –från ledning till klassrum

 

 

Lena Svantesson Rydén, rektor & Linda Persson, lärare Solbackeskolan


Conductor eller konduktör?

 Szilvia Józse, Leg. conductor, specialpedagog /lärare Move & Walk


Grid Player - En app för kommunikation

 

Agneta Wickenberg specialpedagog, Pia Hallin elevassistent/bliss-samordnare Maria Andersson IT-samordnare.

fika

       

16:00-16:40

 

En resa med digitala hjälpmedel

 

 

Pia Klockerman,

 

lärare Toleredsskolan

 

Leda särskola, - vem bryr sig?

 

Karen Broegaard, rektor Olshammarsskolan


 

Visuellt undervisningsmaterial i olika ämnen

 

Marina Fremlen och Anette Holmgren Landala GS

Kommunikation i särskolan

 

 

Jessica Bojanic, Frida Sunnerdahl och Pia Johansson Svartedalsskolan

Fika

       
17:00-18:00

Pekprat med iPad

 

Carina Rådenmark&

 

Hege Nordback

 

Kvibersnässkolan

Vad gör vi på Hökegården?


Susanne Feiff-Baric,Marie-Louise Möse och Yvonne Södergren  Hökegårdsskolan


Lgr 11 - träningsskolans kursplan.

Jennie Oderth, spec.ped Olshammarsskolan         
         
 

till anmälan

 

15:00-18:00  >>

 
   
 
     
         
 

 

Pia Toleredsskolan

 

Pia Klockerman, lärare Toleredsskolan

 

Synliggör lärandet och elevernas delaktighet.

 

 

 

Hur kan jag synliggöra lärandet och målen för eleverna och föräldrarna på träningsskolan och få eleverna delaktiga i sitt eget lärande?

Att utgå från elevernas förkunskaper och bygga vidare på dem.

 

 

 
 
         
 

 

 

 Szilvia Józse, Leg. conductor, specialpedagog /lärare Move & Walk

 

Conductor eller konduktör?       

 

 

 

Move & Walk vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med neurologiska funktionsnedsättningar, som t.ex. CP-skada (cerebral pares), Stroke, MS, Parkinson etc. Våra tre verksamhetsområden genomsyras av konduktiv pedagogik (KP):     

Move & Walk Assistans (personlig assistans)    

Move & Walk Träning (intensivträning)    

Move & Walk Skola (grundsär- och gymnasiesärskola)  

 

Vad är konduktiv pedagogik?

Vad är en conductor?

Hur är en conductors akademiska utbildning uppbyggd?

 
 
         
 

 

 


Ludwig Hallgren, lärare Hovåsskolan

 

En resa med digitala hjälpmedel

 

 

Ludwig Hallgren har jobbat inom skolvärlden i 14 år. Under åren i grundskolan och särskolan har han fått lära sig att tänka om, tänka framåt, se bakåt och anpassa sig på ett sätt som gör att eleverna motiveras till lärande på ett lekfullt sätt, där digitalisering varit ett stöd. Tips och tankar om hur detta kan ske samt inblick i ett mycket inspirerande projekt han haft i samarbete med Chalmers gällande en digital kontaktbok kommer vi att få ta del av.
 
 
         
 

 

 

 


 Lena Svantesson Rydén, rektor & Linda Persson, lärare Solbackeskolan

 

Inkludering –från ledning till klassrum

 

Hur arbetar Solbackeskolan kring inkludering?  Detta kommer att presenteras utifrån rektors perspektiv med ledarskap och organisation till lärarens perspektiv i klassrumssituationen.
 
 
         
 

 

 

Karen Broegaard, rektor Olshammarsskolan

 

Leda särskola, - vem bryr sig?

 

 - om vikten av engagemang i ledarskapet och att tydliggöra kvalitén i det vi gör.
 
 
         
 

 

 

Jennie Oderth, spec.ped Olshammarsskolan

 

Lgr 11 - träningsskolans kursplan.

 

 Så här gör vi på Olshammarskolan - ett exempel på den gemensamma pedagogiska planeringen i praktiken.

 

 

 
 
         
 

 

 

Agneta Wickenberg specialpedagog, Pia Hallin elevassistent/bliss-samordnare Maria Andersson IT-samordnare.

 

Grid Player - En app för kommunikation

 

 Frölundaskolan Bräcke är en grund- och grundsärskola där vi arbetar mycket med att hitta olika sätt att på smidigast sätt kommunicera. Grid Player för Ipad har visat sig vara ett sätt och fungerar bra för de elever som använder sig av bilder för kommunikation. Vi berättar hur vi använder den i undervisningen för elever som använder blissymboler och pcs/widgitbilder.
 
 
         
 

 

 

Carina Rådenmark& Hege Nordback

Kvibersnässkolan

 

 

 

 

Pekprat med iPad

 

KOMPIS-kartorna (Kommunikation genom Pekprat I Skolmiljö) har genom åren utvecklats på vår skola. Nu har vi anpassat och lagt inpekkartor i appen Widigit-Go. De fördelarna vi ser med att jobba med pekkartor i iPad kommer vi att berätta om och visa exempel på .Vi kommer också prata om hur vi enkelt har kunnat anpassa kartorna för varje enskild elev.

 
 
         
 

 

 

Jessica Bojanic, Frida Sunnerdahl och Pia Johansson Svartedalsskolan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation i särskolan

 

 

Vi tänkte inspirera genom att berätta hur vi använder olika metoder för att utveckla kommunikationen i särskolan.

Detta genom tex. inprint, book creator på Ipad, foto och film samt teckenspråk som stöd.

 
 
         
 

 

 

 

 

Susanne Feiff-Baric,Marie-Louise Möse och Yvonne Södergren  Hökegårdsskolan

 

Vad gör vi på Hökegården?  - en del av  Gymnasiesesärskolans individuella program.

 

Vi beskriver några av våra elever och om hur vi stödjer dem utifrån våra styrdokument (Läroplanen, verksamhetsplanen, lokal arbetsplan, ISP).  Utifrån våra höga förväntningar på elever och personal samt samarbetet mellan yrkesgrupper ser vi många framgångsfaktorer som vi kommer att dela med oss av

 

 
 
 

 

Marina Fremlen och Anette Holmgren Landala GS

 

Visuellt undervisningsmaterial i olika ämnen 

 

Hur kan vi väcka elevernas intresse, motivera och utmana inom de olika ämnesområdena i den nya kursplanen?  Vi berättar och visar ett upplägg med tydlig struktur som lätt går att utveckla, individanpassa och variera.

 
 

 

 

 

 

 
 
     
 
         
         
         

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11