Torghandel IKT och Bedömning för Lärande

torsdagen den 27 november

 


         
 


 
 

Två inspirerande filmklipp med exempel på hur lärare arbetar med BFL i sin undervisning. 

 

 

 

 

 

 

Under Torghandel visar kollegor liknande exempel på hur de arbetar med nyckelstrategierna i formativ bedömning och ger exempel på digitala verktyg för att tydliggöra mål, synliggöra barnens och elevernas lärande, ge återkoppling, underlätta kollaborativt lärande och stötta eleven i att äga sitt lärande.


 

I den mån det går, dubblar vi föreläsningar och workshops, men principen är som vanligt "Först på plats".

 

Åsa Wennersten tillämpar kamratbedömning på svenskalektionerna i fjärde klass. BFL 6 min 45 sek

 

Katharina Lycken Rüter använder digitala responsverktyg i litteratursamtal med eleverna i en gymnasieklass. BFL och IKT 4 min 15 sek

 
     
     
  Programpunkterna presenteras nedanför schemat.
         
 

till anmälan

13:00-16:00 grundskolans lägre åk >>

15:00-18:00 gymnasiet och grundskolans högre åk >>

 

 
     
 

Tid

Draken

40-50 platser

Gillestugan

20 platser

Folkan

12-15 platser

Trappan

12-15 platser

13:00-14:00

inkl. paus

 

 


bfl och entreprenöriellt lärande

Annelie S

 


bedömning för lärande i no

Carina Häljestig
Helena Makkonen Schöndell

 

 

 

       

14:00-15:00

inkl. paus

 


bedömning för lärande i no

Carina Häljestig
Helena Makkonen Schöndell

bfl och slöjd

Elin Persson

bfl och entreprenöriellt lärande

Annelie S

 

       

15:00-16:00

inkl. paus

formativt med ikt
i svenska

Therése Lumberg

kamratbedömning, hjärntorget ...

Frida Hellgren Kesti

bfl och slöjd

Elin Persson


elever gör film för att synliggöra lärande

Alexander Blank
Jack Magnusson

 

       

16:00-17:00

inkl. paus

 

synligt och tillgängligt ...

 Linda Ammitzboll


formativt med ikt 
i svenska

Therése Lumberg

effektiv återrkoppling ...

Anniqa Frid

elever gör film för att synliggöra lärande

Alexander Blank 
Jack Magnusson

 

       

17:00-17:45

 

 

kamratbedömning, hjärntorget ...

Frida Hellgren Kesti


effektiv återrkoppling ...

Anniqa Frid

 


synligt och tillgängligt ...

Linda Ammitzboll

 

 

       
   
 

Annelie S Nova Montessori, Kungsbacka

Annelie S, F-1 Nova Montessoriskola, Kungsbacka 

 

BFL och entreprenöriellt lärande

 

Här berättar Annelie om arbetet med att göra eleverna medvetna om sitt lärande redan från tidig ålder och hur Målboken vuxit fram.

 

Ni får också ta del av hur hon arbetar med webbpublicering, som en viktig del av det entreprenöriella lärandet.

 
 
         
 

Elin Persson, Lindåsskolan

Elin Persson, slöjd åk 3-9, Lindåsskolan

 

BFL och slöjd

 

Undervisning och bedömning för lärande med hjälp av digitala verktyg, hur kan det se ut i slöjden? Kan man använda digitala verktyg även om man inte är en 1 till 1-skola? 

 

Elin ger praktiska exempel med utgångspunkt från Dylan Wiliams fem nyckelstrategier.

 
 
         
 

Carina Häljestig och Helena Makkonen, Bärbyskolan

Carina Häljestig och Helena Makkonen Schöndell, NO mellanstadiet Bärbyskolan

 

Bedömning för lärande i NO

 

Vi berättar om hur vi arbetar med bedömning för lärande i vårt NO-arbete. Genom att göra mål och kunskapskrav tydliga för eleverna och skapa uppgifter och aktiviteter som synliggör lärandet stöttar vi dem att bli ägare av sin egen lärprocess. Eleverna får arbeta praktiskt och teoretiskt tillsammans, ofta i grupp och med stöd av olika digitala verktyg. Med utgångspunkt i en bedömningsmatris arbetar de mot sina mål. Genom att de under arbetets gång samtalar om sitt arbete och beskriver vad de gör utvecklar de sitt ämnesspråk.

 

Stadsmani och Broprojet Kornhall har vi kallat två av våra arbetsområden, som vi tänker berätta mer om.

 
 
         
 

Anniqa Frid, Trulsegården

Anniqa Frid, Sv, Eng  åk 7-9 Trulsegården

 

Effektiv återkoppling - finns det?

 

Mina tankar kretsar ofta runt frågor om återkoppling, som ett verktyg för att utvecklas. Det gäller att spara tid för läraren samtidigt som återkopplingen ska utmana elevernas tankar och utveckla deras arbeten.

 

I mitt klassrum håller jag just nu på med en studie i samband med att jag läser aktionsforskning på Göteborgs universitet. Min fråga är: Är det effektiv BFL att arbeta med en mindre elevgrupp i kortare perioder? Alltså att först lysa på en grupp och sedan byta ut till en ny grupp efter en period. För då kan man ge utförligare och mer detaljerad respons samt följa upp hur eleven uppfattar den. Ger det en långvarig effekt eller bara i stunden?

 

Eftersom jag arbetar på en 1-1 skola ingår IKT som en naturlig del av vardagen, en viktig del av BFL sker via Hjärntorgets pedagogiska delar – t.ex. mål och framsteg, matriser, inlämningar och kommentarer.

 
 
         
 

Frida Hellgren Kesti, Nordlyckeskolan

Frida Hellgren Kesti, Ma, NO åk 7-9 Nordlyckeskolan

 

Kamratbedömning, Hjärntorget och digitala verktyg

 

Hur kan man göra för att aktivera eleverna som lärresurser för varandra i klassrummet? När eleverna får chans att lära varandra och lära sig av varandra händer det grejer! De blir mer medvetna om hur de uttrycker sig i texter och andra framställningar, de blir mer målmedvetna, de blir mer engagerade och du som lärare får hjälp med både bedömningsprocessen och med att hinna med i klassrummet.

 

Jag visar en del olika metoder som jag använder för att öppna upp klassrummet så att eleverna får chans att lära och läras av varandra.

 
 
         
 

Linda Ammitzboll Sjumilaskolan

Linda Ammitzboll, Sv, SvA, Eng
åk 7-9 Sjumilaskolan

 

Synligt och tillgängligt - så stödjer du lärande och bedömning

 

Hur kan man tänka kring arbetet med ipads/datorer för att synliggöra elevernas lärande? Vad tillför kollaborativt lärande via användning av gemensamma publiceringsytor och sociala nätverk? Kan man använda frågesporter istället för prov i detta arbete? Hur kan man använda digitala verktyg för att få eleverna att äga sitt lärande?

 

Det skall vara viktigt på riktigt! Tillsammans inte bara samtidigt!

Linda Ammitzboll, förstelärare på Sjumilaskolan.

 
 
         
 

Therese Lumberg Herrgårdsskolan Lundby

Therése Lumberg,
Sv, Sh åk 6-9 & gymnasiet
Herrgårdsskolan  

 

Formativt med hjälp av IKT i svenska 

 

Therese berättar hur hon arbetar formativt med hjälp av digitala verktyg i svenska. Hon ger exempel på digitala verktyg som effektiviserar återkopplingen till och från elev/lärare/kamrat och visar hur man kan konkretisera kunskapskraven med hjälp av matriser och elevexempel i Hjärntorget.

 
 
         
 

 

 

 

 

 

 

Alexander Blank, Sv, idrott och Jack Magnusson, idrott åk 6-9 Torslandaskolan

 

Elever gör film för att synliggöra lärande

 

Alex och Jack berättar om hur eleverna fick i uppgift att skapa en instruktionsvideo, där de praktiskt skulle redovisar sin förståelse av ett teoriavsnitt. Ämnet här är idrott och hälsa, men arbetssättet och lärdomarna från projektet går att tillämpa i alla ämnen.

 
 
         
 

 

 

     
 
         
 

 

 

     
 
         
 

 

     
 
         
 

 

 

 

 

 
 
     
 
         
         
         

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11