Torghandel Ledare den 4 april

Det kompensatoriska uppdraget

 


       
 

Barn- och ungdomsplan Örgryte Härlanda

Styrkan i att samverka

 

Till terminens tredje och sista Torghandel Ledare kommer Örgryte/Härlanda och berättar om sitt sektorsövergripande arbete med stadsdelens barn- och ungdomsplan, inspirerat av Skottland och deras 'child plan' med fokus på varje barn och samverkan kring hen. Enligt Stefan Osla, Områdeschef IKT och Elevhälsa, är styrkan med planen samverkan. 

 

"I Örgyte/Härlanda har vi en barn- och ungdomsplan, som identifierar områden, som vi arbetar med tillsammans i stadsdelen: skola, socialtjänst och kultur & fritid. Vi har jobbat med det på allvar sedan i höstas och det vi kommer att visa är strukturer och vad vi gör, samt berätta om utmaningar och ringar på vattnet."

 

Vi får höra hur stadsdelen arbetar med att hitta synergier mellan IKT och specialpedagogiken och hur skoldatateket kan bli en del av planen.

 

 

 

 

Hur gör man för att få tillbaka eleven i skolan när man har prövat "allt"?

 

Annicka Sannlind, utvecklingsledare och kurator Onlineskolan, Angeredsgymnasiet

Annicka Sannlind, Utvecklingsledare och kurator på Onlineskolan,  Angeredsgymnasiet kommer också att berätta om hur de arbetar med elevens hela livssituation för att få till en varaktig förändring i positiv riktning.

 

Hur gör man för att få tillbaka eleven i skolan när man har prövat "allt"?  Hur når man de elever som isolerar sig i hemmet? Där föräldrarna, lärarna och elevhälsan står till synes maktlösa.

 

Onlineskolan har under 5 års tid framgångsrikt arbetat med att få tillbaka dessa ungdomar till ett sammanhang och lärande. Engagerat och kreativt pedagogiskt arbete med eleven via nätet men också irl har kombinerats med individanpassade psykosociala stödinsatser med mycket gott resultat. Ungdomars passivitet, utanförskap och "hemmasittande" har därigenom ersatts av att de har blivit aktiva aktörer i sina liv och börjat tro att framtiden den är deras!

 

 

till anmälan 

fredag 4 april 8:30 - 12:00 >>

  

 

 

8:30 - 9:30 Styrkan i att samverka pass 1


Annicka Sannlind inleder förmiddagen med att berätta om Onlineskolans arbete.

 

 

9:30 - 11:00  Styrkan i att samverka pass 2 (med avbrott för kaffe)

 

Stefan Osla Områdeschef IKT och Elevhälsa, Lotta Sjöberg sektorschefer Kultur och Fritid, Lisa Häggdahl specialpedagog, Pernilla Bohlin koordinator och Andreas Stomberg bitr rektor Lundenskolan berättar om Örgryte/Härlandas barn- och ungdomsplan och styrkan i att samverka.

 

 

 

11:00 - 12:00 Avslutande diskussion: Vi prövar Edcamp


Den här gången tänkte vi som avslutande diskussion använda oss av konceptet Open Space Conference, som i skolsammanhang brukar kallas för Edcamp (Education Camp). Konceptet utgår ifrån premissen att visdomen att finna lösningar finns i rummet, och det betvivlar vi inte :-).

 

Edcamp i korthet:

Deltagare föreslår ett antal frågor för diskussion. Dessa skrivs upp på tavlan. Varje fråga tillskrivs ett bord/rum. Därefter väljer var och en bord/rum utifrån den fråga man är intresserad av. Den som initierat frågan startar upp samtalet och ansvarar för att de viktigaste punkterna dokumenteras. Vid  återsamlingen delger grupperna kort vad de kommit fram till.

 

 


OBS! Det finns endast 45 platser, då vi har ett gemensamt program hela förmiddagen, så anmäl dig i tid. Om du anmält dig, men får förhinder att komma, ring och avboka är du snäll.  

Helen Henriksson, 0767-64 93 39

 


 

 

   

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11