Torghandel Ledare BFL och kollegialt lärande

fredagen den 5 december 8:30-12:00

 


         
 


 
 

Grupp

 

Att diskutera och arbeta tillsammans är på många skolor självklart. Det som forskningen lyfter fram är vikten av långsiktighet, systematik och fokus i det kollegiala samtalet. 

 

Hur skapar man hållbara strukturer som ger utrymme för kontinuerliga pedagogiska samtal, där lärarna tillsammans delar med sig av arbetssätt, provar och utvärderar olika metoder och för ett ledarskap som driver de pedagogiska frågorna?
 

 
 

till anmälan

8:30-12:00 >>

 
     
 

Formativ bedömning -

Långsiktigt arbete för att utveckla lärares skicklighet

 

 

Bedömning För Lärande - BFL - är numera ett vedertaget begrepp inom skolvärlden. Stadsdelsförvaltningen Centrum beslutade 2012 att inleda ett arbete inom området i alla fem skolorna i stadsdelen. I nära samarbete med Borås Stad som har mångårig erfarenhet av ett liknande arbete.


Områdeschefen Staffan Lekenstam berättar om hur det strategiska beslutet att välja BFL växte fram.

 

Ingela Bursjöö och Dylan Wiliam maj 2014 Fotograf Cecilia LindLektorn Ingela Bursjöö är en sammanhållande länk i arbete med BFL sedan ett år tillbaka och träffar regelbundet skolornas samtalsledare. Ingela bevakar också forskningen inom området. Hon redogör för hur BFL-arbetet är uppbyggt och för hur samtalsledarnas roll ser ut.

 

Foto: Ingela Bursjöö och Dylan Wiliam, maj 2014 Fotograf: Cecilia Lind

 

 

 

Försteläraren Louise Isralesson undervisar till vardags på Guldhedsskolan. Louise är samtalsledare och berättar om hur BFL kan ta sig konkreta uttryck i ett klassrum.

 

 

 

Här kan du se Center för Skolutvecklings film om Stadsdelsförvaltningen Centrums arbete med BFL.

 
   

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11