Torghandel Ledare den 7 mars

Systematisk kvalitetsutveckling i förskolan

 


       
 

 

 

Håll i håll OM håll ut!

Anna-Maria Andersson, Verksamhetsutvecklare och Marie Gustafsson, OC,  Norra Hisingen

Marie Gustafsson områdeschef och Mia Andersson Verksamhetsutvecklare inom Förskola Norra Hisingen

beskriver område förskolas arbete med att skapa en helhet och ett sammanhang i det systematiska kvalitetsarbetet och de processer som lett fram till ett långsiktigt arbete för all berörda.

Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera?

 

 

 

 

Kvalitetsarbete genom aktionsforskning 

Monica Nylund, förskollärare har arbetat med aktionsforskning och handlett arbetslag i verksamhetsutveckling.


"En central tanke i aktionsforskning är att man agerar och förstår genom att reflektera över sig själv som pedagog och genom att bli medveten om den påverkan man har i sin praktik. Den utgår alltid från den egna praktiken; pedagoger identifierar en fråga/ett problem i verksamheten och utifrån det  formulerar en fråga.

De studerar frågan genom att ta del av forskning och använda olika verktyg såsom observationer, intervjuer eller loggbok mm. Pedagogerna provar sedan att göra förändringar, observerar dessa och gör nya reflektioner."

 

Vi får ta del av olika exempel på aktionsforskning i förskolan och tips på hur man kan göra i den egna verksamheten.

.

 

Till anmälan:
Fredag 7 mars 8:30-12:00 >>

 


Tiderna i programmet nedan är ungefärliga och påverkas förstås av allas er lust att samtala :-).

  

 

 

8:30 Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera?

Marie Gustafsson områdeschef och Mia Andersson Verksamhetsutvecklare inom Förskola Norra Hisingen

 

 

9:15 Aktionsforskning

Program: Föreläsning och frågor

 

 

10:00 Kaffe och tid för samtal

 


10:30  Aktionsforskning forts

Program: Föreläsning och frågor

 


OBS! Det finns endast 45 platser, då vi har ett gemensamt program hela förmiddagen, så anmäl dig i tid. Om du anmält dig men får förhinder att komma, ring och avboka är du snäll.  

Helen Henriksson, 0767-64 93 39

 

Till anmälan >>

fredag 11 oktober 8:30 - 12:00

 


   

Tid

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11