till anmälan >>

Torghandel IKT och Torghandel Ledare

Hösten 2015

 
Creative Exploration by Marie-Chantale Turgeon CC by nc ndHöstens Torghandlar lyfter frågan hur en skola, som förbereder elever för studier, arbete och delaktighet i samhälle i en digital tid, ser ut?

 

 

Är du intresserad av att berätta hur du arbetar i förskolan/skolan eller hur ni arbetar med förändring i verksamheten/stadsdelen?
Kontakta helen.henriksson@educ.goteborg.se

 

Information till besökare >>

Information till föreläsare >>

 

 

 
 
15 sept

IKT och MIK

 

MIK-blomman

"Att vara medie- och informationskunnig idag innebär att ha ett kritiskt förhållningssätt till det medieinnehåll som vi dagligen möter, men också att förstå hur medier fungerar och vilka roller medier spelar i olika sammanhang." Statens Medieråd

 

Vad utvecklar elevernas MIK? I vårens första Torghandel visar kollegor på exempel från sin verksamhet, och öppnar upp för samtal.

 

 

 

   
   
   
12 okt

Pedagogiska miljöer med teknik i förskolan

 

Playing Children

Barnen är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör.” ur ”Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande.
Elisbeth Nordin – Hultman

 

För att ge barnen möjligheter att utveckla MIK, visar lärare och pedagoger på denna Torghandel, hur de utnyttjar tekniken i förskolan så att barnen får uppleva, utforska och skapa.

 

Det blir ett spännande program, med kollegor som visar exempel på pedagogiska miljöer med tekniken som verktyg.

 

   
   
   

26 nov


Makerspace i skolan, programmering och IT som material

 

Makerspace logo by Interactive InstituteI den sista Torghandeln för terminen, kommer vi att hålla till i Elyseum, Johannebergsskolan Montessoris nya lokaler. Det blir som vanligt föreläsningar men också workshops, som sig bör när temat är Makerspace.  

 

OBS! OBS! OBS!

Plats: Johannebergsskolan Elyseum, Västgötagatan 2 (karta)

Tid: 16:00-19:00

 

 

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11