Torghandel IKT 

Hösten 2016

 
CfS Bohusgatan

Varmt välkommen till höstens Torghandlar och till Center för Skolutvecklings nya konferenslokaler på Bohusgatan 13 C. (karta) Ingången ligger på den gavel som vetter mot Heden.

 

 

Information till besökare >>

Information till föreläsare >>

 

 

Är du intresserad av att berätta hur du arbetar i förskolan/skolan eller hur ni arbetar med förändring i verksamheten/stadsdelen? Kontakta Helen Henriksson på Center för Skolutveckling helen.henriksson@educ.goteborg.se

 

 
 
20 okt

Förskola - Barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska dokumentationen 


Ur filmen Lärplattan i förskolan av monicaniemi.se 

Enligt läroplanen skall förskollärare ansvara för barns delaktighet och inflytande i dokumentationen. Hur kan barns perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara?

 

I höstens Torghandel förskola visar pedagoger och lärare exempel på hur de tar tekniken till hjälp i att göra barnen delaktiga i sitt lärande.

 

 

Plats: Konferensen på Center för Skolutveckling Bohusgatan 13 C

Tid: 14:00-17:00

   
 

Till programmet >>


Till anmälan >> 

   


 

 
21 okt

Ledare 

Om nyanlända elever, uppdragsdialog och inlästa läromedel

   

 

 

Barn studerarHur organiserar man undervisning, och studiehandledning, för att ge nyanlända elever de bästa förutsättningarna till språk- och kunskapsutveckling? 

 

Kan uppdragsdialogen bidra till att lösa arbetsbelastningsproblemet för lärare?


Under förmiddagen berättar rektorer och pedagoger från fyra skolor om utmaningar, framsteg och de tankar som lett till att man prövar nya former och arbetssätt.

 

Dessutom får vi ta del av Gymnasieområde Centrums utvärdering efter tre år med inlästa läromedel och talsyntes och vad som styrt beslutet att ge alla elever i området tillgång till specialpedagogiska hjälpmedel. 

 

Programmet presenteras mer utförligt inom kort.

 

OBS! Burgårdens Konferenscenter, Skånegatan

Tid: 8:30-12:00

   
 

Till programmet >>

Till anmälan >>


 

 
 
9 nov Skola - Digitaliseringens möjligheter i undervisning för nyanlända elever

Sara Mörtsells fina presentation Digitala responsverktyg och "flippat klassrum" är två exempel i Sara Mörtsells presentation, som har fått ge namn åt denna Torghandel (Klicka på bilden för att se presentationen).

 

Under eftermiddagen berättar lärare i olika ämnen och årskurser, hur de använder digitaliserinens möjligheter i sin undervisning.

 

 

Plats: Konferensen Center för Skolutveckling Bohusgtan 13 C

Tid: 13:00-18:00

   

Programmet >>

 

Till anmälan lägre åk 13:00-16:00  >>

Till anmälan högre åk 15:00-18:00 >> 

   

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11