Torghandel och digitalisering i praktiken

Hösten 2017

 
CfS Bohusgatan 13 C

Höstens Torghandlar fortsätter med fokus på hur vi kan arbeta med digitaliseringen i förskola, skola och i det strategiska ledarskapet.

 

Center för Skolutvecklings nya konferenslokaler hittar du på Bohusgatan 13 C. (karta) Ingången ligger på den gavel som vetter mot Heden.

Varmt välkommen!

 

Information till besökare >>

Information till föreläsare >>

   

 

Kan du tänka dig att delta i Torghandel och berätta hur du/ni arbetar med digitalisering i förskolan/skolan? Kontakta Helen Henriksson på Center för Skolutveckling helen.henriksson@educ.goteborg.se 

 

 
 
6 okt

Leda för digitalisering - skola


 

Ledarskap skolaI våras fokuserade Torghandel Leda digitalisering på vad det är lärare och pedagoger förväntas göra och vilka förutsättningar de behöver för att lyckas. I höst följer vi upp genom att lyssna till hur två stadsdelar arbetar med utmaningarna att skapa dessa förutsättningar i hela styrkedjan, på sektors-, områdes- och enhetsnivå.

 

Malin Frykman Skolledare i en digitaliserad världInleder förmiddagen gör Malin Frykman, utvecklingsledare för grundskolan i Kungälvs Kommun, med bred erfarenhet av digitalisering både som rektor och utvecklingsledare. Hon är också författare till boken Skolledare i en digitaliserad värld - Att leda lärande. Därefter delar Västra och Norra Hisingen med sig av sina respektive erfarenheter från arbetet med skolans digitalisering. Vilka insatser gör skillnad? Vilka lärdomar har dragits och hur påverkar de det fortsatta arbetet med digitaliseringen?  

 

 

 

Målgrupp: Rektorer tillsammans med digitaliseringsteam, chefer och politiker inom utbildningssektorn

 

 

Plats: Konferensen, Center för Skolutveckling Bohusgatan 13 C

Tid: 8:30-12:00

   
  Programmet presenteras på Pedagog Göteborg >>
   
 

Till anmälan >> 

   


 

 
11 okt

Digitalisering i praktiken yngre åldrar - åk F-5/6

   

 

 

Internetsmart

Hur undervisar vi för att ge våra elever möjlighet att utveckla en digital kompetens för att kunna delta och påverka i ett samhälle där digitaliseringen genomsyrar en allt större del av våra dagliga aktiviteter?

 

Höstens Torghandel skola lägger fokus på de aspekter som syftar till att barn och elever utvecklar ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till medier och information och en förståelse för hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle. Under eftermiddagen delar kollegor med sig av exempel och erfarenheter från sin undervisning. Programmet presenteras allt eftersom det blir klart.

 

OBS! Det är ingen platsbokning till de enskilda föreläsningarna utan principen är ”Först på plats”.

 

 

Plats: Konferensen, Center för Skolutveckling Bohusgatan 13 C

Tid: 15:00-18:00

   
  Programmet presenteras på Pedagog Göteborg >> 
   
 

Till anmälan >>


 

 
 
8 nov Digitalisering i praktiken äldre åldrar - åk 6/7-9 + gy
   

Digitalisering högre årskurserHur undervisar vi för att ge våra elever möjlighet att utveckla en digital kompetens för att kunna delta och påverka i ett samhälle där digitaliseringen genomsyrar en allt större del av våra dagliga aktiviteter?

 

Höstens Torghandel skola lägger fokus på de aspekter som syftar till att barn och elever utvecklar ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till medier och information och en förståelse för hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle. Under eftermiddagen delar kollegor med sig av exempel och erfarenheter från sin undervisning. Programmet presenteras allt eftersom det blir klart.

 

OBS! Det är ingen platsbokning till de enskilda föreläsningarna utan principen är ”Först på plats”.

 

 

Plats: Center för Skolutveckling 

Tid: 15:00-18:00

   
  Programmet presenteras på Pedagog Göteborg >>
   

Till anmälan >>

   


 

 
1 dec

Leda för digitalisering - förskola

   

 

 

Ledare förskolaI våras fokuserade Torghandel Leda digitalisering på vad det är lärare och pedagoger förväntas göra och vilka förutsättningar de behöver för att lyckas. I höst följer vi upp genom att lyssna till hur flera av våra stadsdelar tagit sig an förändringsarbetet att skapa dessa förutsättningar i hela styrkedjan, på sektors-, områdes- och enhetsnivå. Programmet presenteras inom kort.

 

Målgrupp: Förskolechefer tillsammans med digitaliseringsteam, chefer och politiker inom utbildningssektorn

 

 

Plats: Konferensen, Center för Skolutveckling Bohusgatan 13 C

Tid: 8:30-12:00

   
   
  Programmet presenteras på Pedagog Göteborg >>
   
 

Till anmälan >>


 

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11