Torghandel IKT 

Våren 2016

 
Programmering Vårens Torghandlar har fokus på programmering. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta nationella IT-strategier. I uppdraget ingår också att se över grundskolans kurs- och läroplaner för att förstärka och tydliggöra programmering, som ett inslag i undervisningen.

 

Det handlar inte om att alla barn ska bli programmerare utan mer om sätt att tänka, delaktighet och demokrati.  Programmering handlar bland annat om att utveckla förmågor som problemformulering och problemlösning, kreativitet och logiskt tänkande; förmågor som sägs bidra positivt till kunskapsinhämtningen inom andra ämnen.

 

Information till besökare >>

Information till föreläsare >>

 

 

 

Är du intresserad av att berätta hur du arbetar i förskolan/skolan eller hur ni arbetar med förändring i verksamheten/stadsdelen? Kontakta Helen Henriksson på Center för Skolutveckling helen.henriksson@educ.goteborg.se

 

 
 

 
15 april

Torghandel Ledare -
Programmering i alla ämnen - Vad, varför och hur?

 

Carl Heath Foto: Kristina Alexanderson CC (BY-NC-SA)

 Agneta Hedenström Rektor Antnässkolan Luleå

 

Vad är programmering? Varför ska alla barn lära sig programmera? Hur kan jag som förskolechef eller rektor tänka och göra, för att komma igång med programmering?

 

Carl Heath, forskare och designer på Interactive Institute, inleder med en föreläsning om programmering i skolan och Agneta Hedenström, rektor på Antnässkolan i Luleå, berättar om hur hon arbetat för att komma igång på sin skola. Det blir även en stund till "hands-on", för att få en uppfattning om vilka olika verktyg och resurser man kan jobba med.

 

 

Lars Lingman Undervisningsråd IT i skolan SkolverketLars Lingman Undervisningsråd IT i skolan på Skolverket, avslutar helt kort med att berätta om det nationella skolutvecklingsprogrammet Styrning och ledning och den kompetensutvecklingsinsats som kommer att finnas tillgänglig från hösten 2016:


Att leda skolutvecklingsprocesser, med fokus på digitalisering 

 

 

Vi sänder live. 
 

Här hittar ni de två klippen med dagens föreläsningar:

Carl Heath 1h 10 min
https://goo.gl/LKzcMy 


Agneta Hedenström 11min -->, 
Carl, Agneta och publik 56 min --> 
Lars Lingman 1:15:45 -->

https://goo.gl/IJ1zpS 

 

 

Plats: Skeppsbron 4, vån 5

Tid: 8:30-11:45


Till anmälan:

8:30-11:45 >>

   


 

 
   

16 mars

 

Programmering i alla ämnen - Vad, varför och hur?

 

Programmering

Under eftermiddagen visar kollegor hur de arbetar med programmering i sina verksamheter och delar sina tankar kring de didaktiska frågorna. Vi avslutar med en föreläsning, där Carl Heath, forskare och designer på Interactive Institute, presenterar sin syn på programmering i skolan och hur vi kan komma igång i olika åldrar och årskurser.

 

Till programmet >>

   

 

 
9 feb

Pedagogiska miljöer med teknik i förskolan

 

 

Playing Children

Lärare och pedagoger visar hur de utnyttjar tekniken i förskolan så att barnen får uppleva, utforska och skapa.

 

Till programmet >>

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11