Torghandel och digitalisering i praktiken

Våren 2017

 
Robot som tänker på ettor och nollor

Förskolan och skolan är på väg att digitaliseras. Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet att utveckla en digital kompetens. Så står det i Skolverkets förslag till de nationella IT-strategierna.

 

I syfte att stärka digitaliseringen skrivs även ändringar in i läro- och kursplaner. Bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och medier för informationsbearbetning, problemlösning, skapande och kommunikation (lpfö) och att programmering införs i skolan i ämnena matematik och teknik (lgr11).

 

Vårens Torghandlar sätter fokus på hur vi kan arbeta med digitaliseringen i förskola, skola och i det strategiska ledarskapet.

 

Center för Skolutvecklings nya konferenslokaler hittar du på Bohusgatan 13 C. (karta) Ingången ligger på den gavel som vetter mot Heden.

Varmt välkommen!

 

Information till besökare >>

Information till föreläsare >>

   

 

Kan du tänka dig att berätta hur du/ni arbetar med digitalisering i förskolan/skolan?
Kontakta Helen Henriksson på Center för Skolutveckling helen.henriksson@educ.goteborg.se

 

 
 
22 feb

Skola åk 6/7-9 och Gymnasiet


Ordmoln Digitalisering i skolan

 

Digitalisering i praktiken

Hur undervisar vi för att ge våra elever möjlighet att utveckla en digital kompetens för att kunna delta och påverka i ett samhälle där digitaliseringen genomsyrar en allt större del av våra dagliga aktiviteter?

 

Under eftermiddagen delar kollegor med sig av hur de börjat programmera,testa nya verktyg och material och utforska digitala samhällsfrågor med sina elever.

 

Programmet presenteras inom kort.

 

Plats: Konferensen, Center för Skolutveckling Bohusgatan 13 C

Tid: 15:00-18:00

   
  Till programmet >>
   
 

Till anmälan >> 

   


 

 
22 mars

Skola åk F-5/6

   

 

 

Glada barn framför datorn

Digitalisering i praktiken

Hur undervisar vi för att ge våra elever möjlighet att utveckla en digital kompetens för att kunna delta och påverka i ett samhälle där digitaliseringen genomsyrar en allt större del av våra dagliga aktiviteter?

 

Under eftermiddagen delar kollegor med sig av hur de börjat programmera, testa nya verktyg och material tillsammans med sina elever.

 

 

 

Plats: Konferensen, Center för Skolutveckling Bohusgatan 13 C

Tid: 15:00-18:00

   
  Till programmet >> 
   
 

Till anmälan >>


 

 
 
24 mars Leda digitalisering - Torghandel Ledare
   

Bild med texten Downloading success Please wait

Skolledares vision och förmåga att skapa förutsättningar driva utvecklingen åt rätt håll under lång tid lyfts som kritisk faktor i Utbildningsutskottets sammanställning av forskningsrön och resultat gällande skolans digitalisering. Den visar också på vikten av lärares digitala kompetens och att digitala verktyg används med genomtänkt pedagogik för elevers lärande och måluppfyllelse.

 

Det är alltså förskolechef och rektor som skapar de organisatoriska förutsättningarna för digitaliseringen av förskolan och skolan. Men vad är det som lärare och pedagoger förväntas göra och vilka förutsättningar är det som behövs för att lyckas? Om dessa frågor handlar eftermiddagens Torghandel.

 

Målgrupp: Rektorer och förskolechefer tillsammans med digitaliseringsteam, chefer och politiker inom utbildningssektorn

 

 

Plats: Folkets hus, Järntorget 

Tid: 13:00-16:30

   
  Till programmet >> 
   

Till anmälan >>

   


 

 
6 april

Förskola

   

 

 

Barnhänder som spelar på en MakeyMakey

IT som material i kreativa processer


Digitaliseringen börjar redan i förskolan. I skolverkets förslag till lpfö står det alltså att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och medier för informationsbearbetning, problemlösning, skapande och kommunikation. 

 

I eftermiddagens Torghandel ställer vi frågan Vad sker när barnen får utforska världen med MakeyMakey och programmera analogt och med digitala verktyg? 

 

Programmet presenteras inom kort.

 

 

Plats: Konferensen, Center för Skolutveckling Bohusgatan 13 C

Tid: 14:00-17:00

   
   
  Till programmet >>
   
 

Till anmälan >>


 

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11