Torghandel Leda digitalisering 

fredagen den 24 mars 13:00-16:30

Folkets hus, Järntorget

 

 

   

Downloading success Please wait

Skolledares vision och förmåga att skapa förutsättningar driva utvecklingen åt rätt håll under lång tid lyfts som kritisk faktor i Utbildningsutskottets sammanställning av forskningsrön och resultat gällande skolans digitalisering. Den visar också på vikten av lärares digitala kompetens och att digitala verktyg används med genomtänkt pedagogik för elevers lärande och måluppfyllelse.

 

Det är alltså förskolechef och rektor, tillsammans med huvudman, som skapar de organisatoriska förutsättningarna för digitaliseringen av förskolan och skolan. Men vad är det som lärare och pedagoger förväntas göra och vilka förutsättningar är det som behövs för att lyckas? Om dessa frågor handlar eftermiddagens Torghandel.

 

Linda MannilaProgrammering och digital kompetens i förskolan och skolan - Varför? Och hur gör vi?

Linda Mannila är forskare och utbildare och arbetar med olika projekt för att föra in digitalisering i skolan på båda sidorna av Bottenhavet.

 

Ofta likställs digitalisering med tekniken i sig, men digitaliseringen handlar mer om verksamhets- och samhällsutveckling än om datorer och IT-utveckling. Precis som industrialiseringen gjorde på 1800-talet förändrar digitaliseringen vårt samhälle i grunden. Vi kan inte kontrollera utvecklingen, men vi kan skaffa oss förutsättningar att dra nytta av de möjligheter digitaliseringen ger upphov till samt förstå de risker och begränsningar som finns. Som ett led i detta skrivs digital kompetens in i läroplaner världen över, men vad innebär det egentligen?

 

Lars LingmanOm Skolverkets processtöd för styrning och ledning

Lars Lingman, Undervisningsråd IT i skolan på Skolverket,

presenterar det nationella skolutvecklingsprogrammet Styrning och ledning, ett processtöd för skolledare och huvudmän. (publiceras i april-17)

 

 

Annika Agélii Genlott

 

Leda för digitalisering 

Annika Agelii Genlott, är forskare i Informatik vid Örebro universitet, skolutvecklare i Sollentuna kommun samt konsult för SKL. Annika bedriver sin forskning med inriktning på digitaliseringen av skolan. 


För att skolan ska kunna hänga med sin samtid - och allra helst ligga i framkant - så behöver vi vara uppmärksamma på om den undervisning vi bedriver i våra kommuner och skolor ger våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden. Det här kräver i sin tur att vi är modiga nog att utmana oss själva och en del av de skoltraditioner som många gånger präglar våra verksamheter. Vi behöver våga prova nya former för lärande och driva ett långsiktigt förändringsarbete som genomsyrar organisationen och skolan som helhet. Den här föreläsningen handlar om hur vi kan skapa förutsättningar för ett sådant arbete.

 

 

Carl HeathModerator 

Carl Heath

Head of RISE ICT Learning, i RISE -
Research Institutes of Sweden.

 

 

 

 

 

Målgrupp: Rektorer och förskolechefer tillsammans med digitaliseringsteam, chefer och politiker inom utbildningssektorn

 

 

Plats: Folkets hus, Järntorget 

Tid: 13:00-16:30

   

Till anmälan >>


 

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11