Örgryte-Härlanda har satsat på Elevdatas skolavtal för alla stadsdelens skolor

 

Gunilla Sundklev, stadsdelens skoldatatek och lärare på Kålltorpsskolan.

Gunilla har i lust@IT-projekt utbildat specialpedagoger i Elevdatas program samt haft seminarier med deltagare från 10 skolor

   


 

 

En del av LSR-pengarna (Läs, skriv och räkna) som stadsdelen fick användes till att teckna ett 3-årigt avtal med Elevdata.

 

Skolavtalet, elevavtalet och talavtalet ger elever och lärare möjlighet att använda runt 18 pedagogiska program på skolans datorer och på hemdatorer.

 

Gunilla Sundklev har i Lust@IT-projekt utbildat specialpedagoger i Elevdatas program och haft seminarier med deltagare från tio skolor. Gunilla har också skrivit manualer till flertalet program. På Torghandel berättar hon om erfarenheterna från detta arbete.

 

 

Program och verktyg på Skolavtalet

CD-ORD

- ett komplett stöd för läsning och skrivning

SkanRead

Skanna in din text, för att senare kunna redigera den eller få den uppläst.

Rösten Karin

- få ett välartikulerat uttal med hjälp av rösten Karin. Lyssna på Karin

Läsia

ett nyskapande, laborativt läs- och skrivprogram

Öppna dörren till

Läshuset

...och läs om djur, människor och gudar

Little Bridge

Lär dig engelska med dina virtuella vänner i den engelska byn Little Bridge.

Målia

Ett läs- och skrivprogram och lärarverktyg

Matematikhuset

Ett hus fullt af matematiska uppgifter och spel.

Matematik i Måneby

Bygg hus, broar och blomsterlådor i Måneby - och utveckla dina matematiska kunskaper

CAPA Service

Central lagring och administration av uppgifter, resultat och inställningar.

Den Talande boken

Skapa digitala böcker med text, bilder, ljud och videosekvenser

10Fingrar

Dina fingrar kan skriva - och de kan lära dig läsa...

Tecknade serier

Experimentera med tecknade serier, bilder och ljud.

Mattevärlden

Med utgångspunkt i den konkreta matematiken lär sig eleverna räkna.

Läslandet 2

Träna läsning, läsförståelse och grammatik på ett lekfullt sätt. 

Words and sentences

Träna engelska genom läsning, läsförståelse och grammatik.

Glosmania

Träna språk genom glosförhör

Från ord till ord

Lär dig nya ord med hjälp av att lösa korsord

Bokstavslek

Lär dig bokstäverna och laborera med ord.
 


 Tillbaka till programmet

 

 


Gunilla Sundklev
   

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11