IT-mamman; Vågar vi utmanas?

Christina Löfving, pedagog, författare och bloggare


 

ITmamman;

"Vi lever i en digital tid. En ganska omvälvande tid som kan vara utmanande för så väl elever som pedagoger."

 

Utifrån hennes nyutkomna bok "Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen - så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr11" tar IT-mamman upp exempel på vad som kan få oss att vilja lära och att utmanas att vilja lära mer. Hon pratar vidare om hinder för att detta sker och hur vi kan arbeta för att ha möjlighet att komma runt sådana hinder.
Vi tittar på forskning, teorier och elevexempel och ser hur det skulle kunna användas i skolan idag.
Förhoppningen är att de tankar som väcks under träffen, är något som du kan ta med dig tillbaka till ditt arbetslag och arbeta vidare med där.

 

 

 

http://itmamman.se
Twitter: @itmamman
Skype: christina.lofving

Tillbaka till programmet  

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11