Modeller för lärande - SAMR och TPCK

Hur kan vi använda Puenteduras trappa i skolutvecklingen?

Lars-Göran Börjesson  - CfS och Torghandel..


Puenteduras trappmodell SAMR, har blivit poppis runt om i svenska skolor och används ofta som en model för att beskriva förändrat lärande med IKT. Dr Ruben Puentedura använder också ofta en modell TPCK, skapat av en Dr Matthew J. Koehler som kallas TPCK; (teknik(T), pedagogik (P) och innehåll (C) kunskap (K). Den snabba varianten vittnar om att lärande med IKT kräver lite av varje del. Man kan som Puentedura uttrycker det, "inte se tekniken som marmelad som man breder på mackan", tekniken måste vara med i planering från början.

 

Men vad säger egenltigen trappan och vad är "redefinition" - omdefinierat lärande? Hur kan man använda den i planering och analys av undervisningen? Finns exempel från förändrat lärande där hela skolan är omdefinierad eller bara enskilda fall på elevnivå?

 

Under detta pass fördjupar vi oss tillsammans kring TPCK-modellen och Puenteduras trappa och finns tid över så tittar vi även på en annan modell; fyra i balans.

 

Länk till intervju med Puentedura från Torghandel TV; länk

Länk till TCPK: http://tpck.org/

Länk till presentation om SAMR: klicka här

Länk till Puenteduras hemsida; klicka här

Länk till fyra i balans; klicka här

 

Målgrupp; alla ledare inom skolan som är intresserade av hur IKT på kloka sätt blir del av skolans utveckling.

 

Samtal och presentation leds av LG Börjesson och Stefan Osla

CfS.

 


 

Tillbaka till programmet

 


 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11