Språkundervisning i ett en till en koncept

 

Anita Emanuelsson jobbar som lärare i idrott och engelska på Torpaskolan

   


 

 

Om eleverna disponerar en personlig dator, vilka möjligheter ger detta för språkundervisningen?

Kan man ersätta de traditionella läroböckerna med material som finns på webben?

 

Anita berättar om hur hon använder ur.se, goteborgdaily.se och bbc.co.uk/learningenglish i sin undervisning. I årskurs nio använder hon inte läroböcker. Eleverna väljer engelska tidningstexter att jobba med. Google toolbars ordöversättare är då ett bra verktyg, Det ger direktöversätttning då man ställer musmarkören på det ord man vill översätta. Eleverna gör även sina egna tester och återberättar texter för bänkgrannen.

 

 Tillbaka till programmet


Anita Emanuelsson
   

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11